Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Angiogram van uw shunt met opname

Uw arts heeft met u besproken dat er een angiogram van uw shunt (eventueel met een dotterbehandeling) wordt gemaakt op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding nodig. 

Leest u daarom de voorbereiding en de informatie over het onderzoek goed door.

Wat is een shuntogram?

Bij u is afgesproken om een röntgenfoto van de shunt te maken. Een shuntogram maakt de binnenzijde van de shunt zichtbaar met behulp van contrastvloeistof. Eventuele vernauwingen worden opgespoord en de bloedvaten worden in kaart gebracht.

 

Als in de shunt of in één van de afvoerende aders een vernauwing wordt gevonden kan de bloedstroom door de shunt zo ernstig gehinderd worden dat het bloed in de shunt gaat stollen en de shunt dicht gaat zitten. Om dit te voorkomen is het belangrijk deze vernauwing tijdig op te heffen, om zo de bloedstroom door de shunt te verbeteren. Hierbij wordt de afwijking van binnenuit met een ballon opgerekt, zodat het bloed weer goed kan stromen. De behandeling met de ballon wordt dotteren genoemd.

Soms is het nodig daarbij ook een stent te plaatsen, een metalen buisje dat het vat van binnenuit openduwt.

Verslag

De interventieradioloog beoordeelt de foto's en voert de behandeling uit. Het verslag van de uitgevoerde procedure wordt naar uw behandelend arts (meestal de vaatchirurg) gestuurd.
U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit dan aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

  • afdeling Radiologie: 088 - 005 7488
  • afdeling Dialyse: 088- 005 6635
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: