Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Flebografie: onderzoek en behandeling van de bloedvaten

Uw arts heeft met u besproken dat er een onderzoek van de bloedvaten wordt gedaan op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Lees daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Voor dit onderzoek wordt u soms opgenomen in het ziekenhuis. Als dat nodig is, krijgt u van de afdeling Opnameplanning apart bericht op welke verpleegafdeling en hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht.

Wat is een flebografie?

Flebografie is een röntgenonderzoek waarbij de bloedvaten (de aders) met behulp van een jodiumhoudende contrastvloeistof zichtbaar worden gemaakt. Dit wordt gedaan via een slangetje (katheter) dat in de ader wordt gelegd. De plaats waar het slangetje wordt ingebracht is afhankelijk van de ader die moet worden afgebeeld. Als op de afbeeldingen een afwijking of vernauwing wordt gezien kan de radioloog beslissen om direct een behandeling uit te voeren.

Het onderzoek is over het algemeen niet pijnlijk, op enkele prikken na die nodig zijn voor de verdoving. Na het onderzoek moet u een uur plat liggen om nabloeden te voorkomen.

We informeren u graag over het onderzoek. Lees a.u.b. de informatie goed door. 

Verslag

De interventieradioloog beoordeelt de foto's en maakt een verslag van het verloop van de procedure. Het verslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf het verslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling radiologie. 
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: