Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Angiografie: onderzoek en behandeling van de bloedvaten

Uw arts heeft met u besproken dat er een onderzoek van de bloedvaten wordt gedaan op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

 

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Lees daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Opname

Voor dit onderzoek wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Van de afdeling Opnameplanning krijgt u apart bericht op welke afdeling en hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht.

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de opnamebalie. Na aanmelding gaat u naar een verpleegafdeling.

Het tijdstip dat wordt getoond bij uw afspraak is niet het tijdstip waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. We bellen kort voor start van het onderzoek naar de verpleegafdeling als u aan de beurt bent.
Als u om half acht in het ziekenhuis moet zijn proberen we uw onderzoek in de ochtend uit te voeren. Soms gaan spoedonderzoeken voor en het kan voorkomen dat u pas ’s middags aan de beurt bent. 

Angiografie 

Een röntgenonderzoek van de bloedvaten wordt een angiografie genoemd. 

Met behulp van een jodiumhoudende contrastvloeistof worden de bloedvaten zichtbaar gemaakt. Dit wordt gedaan via een slangetje (katheter) dat in een slagader is gelegd (meestal via de lies).

Vaak kunnen we tijdens het onderzoek ook een eventueel probleem in uw bloedvaten behandelen.

Uitvoering van een angiografie

Over het algemeen zijn de bloedvaten al van tevoren afgebeeld met een echo-duplex of CT-scan. Als op de foto’s een vernauwing en/of afwijking van een bloedvat wordt gezien, kan de radioloog meestal direct een behandeling uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld een dotterprocedure zijn (PTA), waarbij de vernauwing met een ballonnetje wordt opgerekt. Of het plaatsen van een stent in het bloedvat: een soort metalen buisje.

Het onderzoek is meestal niet pijnlijk, op enkele prikjes na die nodig zijn voor de verdoving.
Angiografie en behandeling ("interventie") wordt uitgevoerd door een interventieradioloog, die hiervoor speciaal is opgeleid.
Hoe lang u na afloop van de procedure in het ziekenhuis moet blijven hangt af van de dikte van de katheter die tijdens het onderzoek is gebruikt, van het soort procedure en hoe de procedure is verlopen. Meestal blijft u een nacht in het ziekenhuis. Neem daarom uw toiletspullen en nachtkleding mee.

We informeren u graag over het onderzoek. Lees a.u.b. de informatie goed door. 

Verslag

De interventieradioloog beoordeelt de foto's en maakt een verslag van het verloop van de procedure. Het verslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf het verslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling radiologie. 
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: