Verwijdering van een zaadbal (oncologisch)
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Risico’s en complicaties

Elke operatie brengt het risico op complicaties met zich mee. Meestal verloopt deze operatie zonder problemen. Toch kunnen er complicaties optreden, de meest voorkomende zijn: 

  • Wondinfectie
  • Nabloeding: dit kan ervoor zorgen dat u opnieuw geopereerd moet worden.
  • Trombose: dit kan voorkomen worden door beweging. De Fraxiparine-injecties voorkomen ook trombose.
  • Soms ervaart u een doof gevoel van de huid, omdat er oppervlakkige gevoelszenuwen zijn doorgesneden.

Gevolgen lange termijn 

Het verlies van een zaadbal kan een ander zelfbeeld geven. De mogelijkheid bestaat om een prothese te laten aanbrengen. Dit kan een positieve invloed hebben op uw zelfbeeld. Dit wordt op een later moment met u besproken. 

Het verlies van één zaadbal leidt zelden tot vermindering van zin in seks (libido). Ook is er meestal geen blijvende invloed op de vruchtbaarheid. Vragen met betrekking tot uw (toekomstige) kinderwens, kunt u bespreken met uw uroloog. 

Het verlies van beiden zaadballen heeft andere gevolgen: 

  • U kunt geen zaadcellen meer aanmaken, daardoor bent u onvruchtbaar.
  • U kunt last krijgen van verminderde zin in seks (libido).
  • U kunt ook andere klachten krijgen, zoals opvliegers, pijnlijke zwelling van borsten, stemmingsveranderingen, hoofdpijn en gewrichtsklachten.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: