Verwijdering van een zaadbal (oncologisch)
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Naar huis en nazorg

Hoe lang u in het ziekenhuis blijft is afhankelijk van de operatie en uw herstel. In principe gaat u de dag na de operatie naar huis. Wij helpen u om zo spoedig en comfortabel mogelijk te herstellen. Uw eigen actieve bijdrage is hierbij ook belangrijk.
Als u naar huis gaat krijgt u een controleafspraak bij de uroloog mee voor over één of twee weken. Tijdens deze afspraak wordt de uitslag van het weefselonderzoek met u besproken.

Leefregels 

Houdt u zich de eerste zes weken na de operatie aan deze leefregels: 

  • Til niet meer dan twee kilo.
  • Geen seksuele activiteiten.
  • Rijd de eerste twee weken geen auto. Dit om druk op het wondgebied bij plotseling remmen te voorkomen. Soms bent u ook niet verzekerd als u toch autorijdt binnen twee weken na de operatie. Vraag dit eventueel na bij uw verzekeringsmaatschappij.
  • Voorkom persen bij de ontlasting. Gebruik zo nodig een laxerend dieet of neem een laxerend middel.
  • U mag niet fietsen en geen intensieve sporten beoefenen.
  • Als u binnen vier weken koorts krijgt (temperatuursverhoging boven de 38°C) bel dan tijdens kantooruren met de polikliniek Urologie. Bel buiten kantoortijden en in het weekend met de Spoedeisende Hulp.
  • Doe geen zwaar (huishoudelijk) werk zoals ramen zemen, stofzuigen of de tuin spitten.
  • Luister goed naar uw lichaam en bouw uw conditie rustig op.
  • Gebruik gedurende twee weken geen alcohol.
  • Draag gedurende drie weken, dag en nacht, een strakke onderbroek of suspensoir om het scrotum te ondersteunen.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: