Verwijderen van een nier en urineleider
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Risico’s en complicaties

Elke operatie brengt het risico op complicaties met zich mee. Meestal verloopt deze operatie zonder problemen. Toch kunnen er complicaties optreden, de meest voorkomende complicaties zijn: 

  • Wondinfectie.
  • Nabloeding: dit kan ervoor zorgen dat u opnieuw geopereerd moet worden.
  • Longontsteking: dit kan voorkomen worden door beweging en goed doorademen. Als u toch een longontsteking krijgt, kan dit behandeld worden met antibiotica.
  • Trombose: dit kan voorkomen worden door beweging. De Fraxiparine-injecties voorkomen ook trombose.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: