Verwijderen van een nier en urineleider
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Na de operatie

Na de operatie gaat u voor korte tijd naar de uitslaapkamer. Als u weer voldoende bij kennis bent en de controles goed zijn, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. Op de afdeling belt de verpleegkundige uw eerste contactpersoon.

Na de operatie heeft u een infuus voor het toedienen van vocht. Als u zich goed voelt mag u voorzichtig beginnen met eten en drinken.
Tijdens de operatie krijgt u een katheter voor het afvoeren van de urine. Dit is een plastic slangetje dat via de plasbuis in de blaas wordt aangebracht.
Naast de pijn van de operatie kan het zijn dat u last heeft van het koolzuurgas dat eventueel is achtergebleven in het lichaam. Dit uit zich in pijn bij de schouderbladen. U krijgt op vaste tijden pijnstilling toegediend. Als dit niet genoeg is bespreek dit dan met de verpleegkundige.

Vanaf de avond van de operatie krijgt u dagelijks een injectie met Fraxiparine. Dat is een antistollingsmiddel. Dit krijgt u om te voorkomen dat een bloedstolsel een bloedvat afsluit (trombose).
De dag na de operatie komt de zaalarts bij u langs. Een zaalarts is een arts met een afgeronde studie Geneeskunde. Deze werkt onder supervisie van uw behandelend uroloog. Tijdens het bezoek heeft de zaalarts aandacht voor uw algeheel herstel, pijn, de wond en bewegen. de zaalarts beoordeeld of de katheter en het infuus verwijderd kunnen worden.

Eten en drinken  

Wanneer u zich goed voelt mag u in overleg met de verpleegkundige weer eten en drinken.

Bewegen  

Het is na de operatie belangrijk om zo snel mogelijk in beweging te komen. Dit is belangrijk om complicaties te voorkomen. De dag van de operatie moet u, onder begeleiding, proberen op de rand van het bed te gaan zitten. Dit bewegen wordt iedere dag verder uitgebreid.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: