Verwijderen van een nier en urineleider
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Naar huis en nazorg

Hoe lang u in het ziekenhuis blijft is afhankelijk van de operatie en uw herstel. Wij helpen u om zo spoedig en comfortabel mogelijk te herstellen. Uw eigen actieve bijdrage is hierbij ook belangrijk.
Als u naar huis gaat krijgt u een controleafspraak mee bij de uroloog voor over één tot twee weken. Tijdens deze afspraak wordt de uitslag van het weefselonderzoek met u besproken.
Als er bij u ook een blaascuff gedaan is gaat u met een katheter naar huis. Op de afdeling krijgt u een katheterpakket met beenzakken en nachtzakken, om de urine in af te laten lopen. De verpleegkundige geeft hier uitleg over. Het kan voorkomen dat u aandrang voelt om te plassen, dit is normaal en dit kan lekkage langs de katheter geven. Als u hier last van heeft, zeg dit dan tegen uw uroloog. Als de katheter niet afloopt en u drinkt wel voldoende, neemt dan contact op met het ziekenhuis.
U komt na 7-10 dagen terug op de poli Urologie waar we een onderzoek doen om te kijken of uw blaas waterdicht is. Dit onderzoek heet mictiecystogram. Als het mictiecystogram geen bijzonderheden laat zien, wordt er een chemo-spoeling (mitomycine) in de blaas achtergelaten. Daarna wordt de katheter verwijderd. Aansluitend gaat u naar de verpleegafdeling voor dagopname. Tijdens deze dag wordt er gekeken hoe het gaat met plassen.

Leefregels gedurende 4 weken 

  • Til niet meer dan twee kilo.
  • Drink minimaal twee liter vocht per dag.
  • Rijd de eerste twee weken geen auto. Dit om druk op het wondgebied bij plotseling remmen te voorkomen. Vaak bent u ook niet verzekerd als u toch autorijdt binnen twee weken na de operatie. Vraag dit eventueel na bij uw verzekeringsmaatschappij.
  • Voorkom persen bij de ontlasting. Gebruik zo nodig een laxerend dieet of neem een laxerend middel.
  • U mag niet fietsen en geen intensieve sporten beoefenen.
  • Als u binnen vier weken koorts krijgt (temperatuursverhoging boven de 38°C) kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek Urologie. Bel buiten kantoortijden en in het weekend met de Spoedeisende Hulp.
  • Doe geen zwaar (huishoudelijk) werk zoals ramen zemen, stofzuigen of de tuin spitten.
  • Luister goed naar uw lichaam en bouw uw conditie rustig op.
  • Gebruik gedurende twee weken geen alcohol.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: