Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Uw verblijf op de afdeling Geboortezorg

Van harte welkom op de afdeling Geboortezorg. Een afdeling waar we trots op zijn. Eindelijk kunnen we voldoen aan een langgekoesterde wens: de faciliteiten bieden zodat jullie als ouders altijd bij elkaar kunnen verblijven. Hier leest u praktische informatie over het verblijf op onze afdeling. Wij hopen dat u zich tijdens uw opname zoveel mogelijk op uw gemak voelt. Als team van de afdeling Geboortezorg willen we er alles aan doen om uw verblijf op onze afdeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. Wij wensen u een goede tijd toe.

Over de afdeling Geboortezorg 

Onze afdeling vindt u op de eerste etage van het ziekenhuis, routenummer 77. De afdeling heeft 34 gezinskamers waar jullie als ouders samen kunnen verblijven. Helaas is het niet mogelijk om broertjes en zusjes bij u op de kamer te laten slapen. Op de kamer zijn alle voorzieningen voor u en uw baby aanwezig. Er is naast een eigen badkamer extra ruimte op de kamer voor een wiegje of couveuse. Ook zijn er voorzieningen om uw baby te verzorgen en te baden. Uw partner kan blijven slapen op de bedbank die u in de avond kunt uitklappen. Met een lakenset maakt uw partner zelf de bedbank op. We verwachten dat uw partner gepaste nachtkleding draagt. Vanaf 8.30 uur moet het bed van uw partner afgehaald zijn, zodat er meer zitruimte is in de kamer en de schoonmaakdienst overal goed bij kan. Het linnengoed kan opgeborgen worden in de lade van de bedbank. Uw partner kan gebruik maken van de voorzieningen op de kamer, zoals douche en toilet.

Tijdens uw verblijf op onze afdeling kunt u gebruik maken van de producten die op uw kamer in de kastjes liggen. We willen u erop wijzen dat deze producten eigendom zijn en blijven van Rijnstate. We vragen u dan ook deze producten bij uw vertrek achter te laten op de kamer.

Onze afdeling is niet vrij toegankelijk. Tijdens de opname kunt u bij onze secretaresse één bezoekerspas halen. Hiermee kunnen u en uw partner de deur naar de afdeling openen voor uzelf of voor uw bezoek. Bij ontslag geeft u deze bezoekerspas weer af  bij onze secretaresse.

Over de maaltijden 
Ontbijt verzorgen wij voor u tussen 7.30 en 9.00 uur. De lunch wordt verzorgd tussen 12.00 en 13.30 uur. Het avondeten wordt verzorgd tussen 17.00 en 18.30 uur. Uw partner kan tegen betaling mee eten met alle maaltijden. In de familiekamer staat een grote koelkast waarin eventuele maaltijden van thuis bewaard kunnen worden. Ook is er een magnetron voor algemeen gebruik. Koffie en thee zijn gratis verkrijgbaar bij de automaat in de familiekamer.

Opbergruimte 
In de kast op uw kamer is een koelkast aanwezig. Hier kunt u uw meegebrachte voedingsmiddelen bewaren. Op de door u meegebrachte etenswaren graag een datum noteren en attent zijn op de vervaldatum. Ook kunt u hier de voeding voor uw baby neerzetten, liefst in een aparte lade. In de kast is een kluisje waarin u uw waardevolle spullen kunt opbergen.

In de kamers hangt boven het babygedeelte een camera die 360 graden kan ronddraaien. De verpleegkundige kan de camera gebruiken om de baby te observeren. Maar deze is niet bedoeld om de baby 24 uur in de gaten te houden - alleen als de ouders afwezig zijn.

Gezinsgerichte zorg 

Moeder, partner en baby kunnen dag en nacht bij elkaar zijn op een gezinskamer als zorg nodig is voor moeder en/of baby. Het contact tussen ouders en baby is belangrijk. Zowel voor de ontwikkeling en groei van uw baby als voor het opbouwen van een band met elkaar.

Door samen voor uw baby te zorgen willen we het verblijf in het ziekenhuis zo veel mogelijk op thuis laten lijken. Ruimte voor rust, maar ook om samen te zijn met uw gezin. Belangrijk daarbij is dat we u en uw partner betrekken in de zorg (net als thuis). Denk bijvoorbeeld aan het verschonen, wassen en voeden van uw baby. U raakt op deze manier snel vertrouwd met uw baby en leert uw baby kennen. De verpleegkundige of verzorgende kan ondersteunen waar dat nodig is. We noemen dit gezinsgerichte zorg.

Het team 

Op de afdeling werken kraamverzorgenden, obstetrieverpleegkundigen, kinderverpleegkundigen, neonatologieverpleegkundigen en algemeen verpleegkundigen. De kraamverzorgende is gespecialiseerd in de zorg voor de gezonde kraamvrouw en een gezonde pasgeborene. De obstetrieverpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg rondom zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Een kinderverpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor de zieke baby. De neonatologieverpleegkundige is gespecialiseerd in de ernstig zieke pasgeborene. Ook werken er algemeen verpleegkundigen op de afdeling, die begeleid worden in de specialistische zorg en zich voorbereiden op de specialistische opleiding. Soms komt een stagiair a-verpleegkundige tegen die haar eindstage op onze afdeling loopt. 

Op de afdeling werken gynaecologen en klinisch verloskundigen. Dit zijn verloskundigen die in het ziekenhuis werken. Ook werken er arts-assistenten op de afdeling. Tijdens uw opname heeft u vooral contact met verloskundigen en arts-assistenten. Indien nodig ziet u ook de gynaecoloog.

Als het nodig is behandelt de kinderarts uw baby. Het kindergeneeskundig team bestaat uit neonatologen, kinderartsen, arts-assistenten en verpleegkundig specialisten. Zij zijn verantwoordelijk voor de medische zorg van uw baby.

De hoofdbehandelaar van zowel moeder als baby is verantwoordelijk voor de medische zorg zoals de onderzoeken, de behandeling, het consulteren van andere specialisten en de afspraken die gemaakt worden als u of uw kind ontslagen wordt uit het ziekenhuis.

Op de afdeling werken ook lactatiekundigen. Zij kunnen u helpen met vragen over borstvoeding en geven u de begeleiding die u nodig heeft.
Daarnaast kunt u op de afdeling nog andere medewerkers tegenkomen zoals service-assistenten, schoonmaakpersoneel, laboranten, fysiotherapeuten, logopedisten en maatschappelijk werkers.

Artsenvisite 

Het team van onder andere artsen, verloskundigen en verpleegkundigen behandelt u en/of uw baby. Dagelijks evalueren we als behandelteam hoe het met u en uw baby gaat en wat eventuele volgende stappen in de behandeling zijn. Wij doen dit tijdens de artsenvisite. Deze visite vindt dagelijks of om de dag plaats bij u op de kamer. De verpleegkundige komt dan met de betrokken zorgverleners langs. Het kan zijn dat er dagelijks één artsenvisite plaats vindt waarbij u en uw baby worden beoordeeld. Het kan ook zijn dat er een apart moment is voor u en een apart moment voor uw baby. Artsenvisites vinden altijd plaats tussen 9.15 en 12.30 uur. De volgorde wordt aan het begin van de dag bepaald door de betrokken zorgverleners. Uw bijdrage en vragen tijdens deze visite vinden wij belangrijk en u kunt indien gewenst actief deelnemen. Mocht u zaken niet begrijpen tijdens de visite, vraag het dan gerust.

De visite bestaat uit de volgende onderdelen: introductie door arts/verloskundige/verpleegkundig specialist, informatie door verpleegkundige over u en/of uw baby, aanvullingen vanuit u over uzelf of als ouder. Daarna wordt het beleid besproken en is er tijd voor vragen vanuit u en uw partner. Voor een uitgebreider artsengesprek over uw baby verwijzen wij u naar de mogelijkheid om een afspraak met uw behandelend arts aan te vragen.

Opleidingsziekenhuis 

Rijnstate is een opleidingsziekenhuis. Dat is ook de reden dat u regelmatig in contact komt met artsen en verpleegkundigen in opleiding. Er zijn op de afdeling arts-assistenten en coassistenten. Een arts-assistent is een afgestudeerde basisarts en handelt onder supervisie van de specialist. Sommige arts-assistenten zijn in opleiding tot gynaecoloog of kinderarts. Een coassistent is in opleiding tot basisarts. Ook zijn er stagiaires van de verpleegkunde-opleiding.

Zorgverzekering 

Als uw baby ziek is en op de afdeling opgenomen moet blijven, mogen jullie als gezin zolang als nodig is samen blijven op de gezinskamer. Gedurende de eerste 28 dagen na de bevalling wordt u als moeder opgenomen onder het opnametype ‘gezonde moeder’. Dit opnametype valt onder de basisverzekering; u bent hiervoor verzekerd. Er wordt echter wel aanspraak gemaakt op uw eigen risico als u dit nog niet heeft verbruikt. Mogelijk heeft u een aanvullende verzekering waarbij er meer kosten worden vergoed. We adviseren u om dit bij uw eigen zorgverzekering na te vragen. Als uw zorgverzekeraar de kosten niet vergoedt, geef dit dan bij ons aan.

Dit valt er onder de zorg die wij bieden tijdens de opname “gezonde moeder:” 

  • De kinderarts is behandelend specialist voor uw baby;
  • De verpleegkundige verzorgt de opname van uw baby en zorgt samen met u en uw partner voor uw baby;
  • De obstetrieverpleegkundige, klinisch verloskundige en kraamverzorgende zijn er voor de zorg voor u in het kraambed tot en met de achtste dag;
  • Uw partner kan blijven slapen op de kamer op een bedbank;
  • Alle maaltijden worden voor u verzorgd. Uw partner kan tegen betaling een ontbijt, lunch of diner bestellen.

Bent u opgenomen als gezonde moeder? Dan blijft u ook in het ziekenhuis slapen om gebruik te maken van de maaltijden. 

In-roomen
Verblijft u na vier weken nog in het ziekenhuis? Dan spreken we over in-roomende ouders. U mag altijd (tegen betaling) mee-eten met alle maaltijden of gebruik maken van het personeelsrestaurant. Deze bevindt zich op de 2e verdieping van de B-vleugel en is dagelijks geopend van 11.30 tot 13.30 uur. U kunt hier alleen pinnen.

Bezoek 

Broertjes en zusjes mogen op bezoek komen. Ze mogen niet in contact zijn geweest met een kind met een besmettelijke ziekte of zelf ziek zijn. Als uw oudere kind in contact is geweest met een kind dat waterpokken heeft, verzoeken wij dat direct te melden bij de arts of verpleegkundige of kraamverzorgende. Uw kind mag dan niet op bezoek komen. Het overige bezoek (ouder dan 12 jaar) is de hele dag welkom. Per keer mogen er twee bezoekers (buiten de ouders) aanwezig zijn op de kamer. Om 21.00 uur sluit de hoofdingang. Kinderen onder de 12 jaar (anders dan broertjes en zusjes) zijn niet welkom. Bezoek is welkom in overleg met de ouders. Als u liever geen bezoek heeft, bespreek dit dan met de verpleegkundige of kraamverzorgende.

De afdeling is niet vrij toegankelijk. We verwachten dat u de bezoekers zelf binnenlaat met het pasje dat u heeft gekregen.

Mocht uw bezoek een infectie, diarree, koortslip of verkoudheid hebben, dan mag u dit bezoek pas ontvangen als ze hersteld zijn. Bezoek bij uw baby is alleen toegestaan als u of uw partner aanwezig is. De rust van uw baby tussen de voedingen door is belangrijk. Wilt u uw bezoek daar ook op attenderen? Bezoek mag gebruik maken van het bezoekerstoilet op de gang. De jas mogen zij op de kapstok op de kamer hangen.

Bekijk de actuele bezoektijden en bezoekregels voor onze afdeling en de Verloskamers

 

Veilige verzorging van uw baby 

Het is belangrijk om bij de verzorging van een pasgeboren baby een aantal maatregelen in acht te nemen. Was bij zichtbare verontreiniging of natte handen uw handen met water en zeep. Zijn uw handen niet nat of verontreinigd, desinfecteer u uw handen dan met blauwe handalcohol. We adviseren u om uw nagels kort en verzorgd te houden. Doe uw sieraden zoals ringen, armbanden en horloges af.

Bij baby’s mogen geen bloemen en planten op de kamer staan; daarmee lopen ze extra risico om ziek (of zieker) te worden. Ballonnen zijn op de gezinskamers wel welkom. 

Wij vragen u om zelf de hygiënemaatregelen aan uw bezoek uit te leggen.
Mocht u zelf een infectie, diarree, koortslip of diarree hebben, overleg dan met de verpleegkundige of kraamverzorgende wat u het beste kunt doen.

Ontwikkelingsgerichte zorg 

Op de afdeling Geboortezorg verzorgen we baby’s volgens de principes van ontwikkelingsgerichte zorg. Dit betekent dat we bij het verzorgen en benaderen van uw baby steeds kijken naar wat uw baby aangeeft. We proberen de signalen (gedrag en lichaamstaal) van uw baby te lezen en vervolgens hierop in te spelen. Dit doen we samen met jullie als ouders.

Ontwikkelingsgerichte zorg (OGZ) is erop gericht uw pasgeboren baby te beschermen tegen voor hem onnatuurlijke prikkels vanuit de omgeving zoals geluid en licht.

OGZ bevordert de ontwikkeling van uw baby. Baby’s die ziek, te klein of te vroeg geboren zijn en intensieve zorg nodig hebben, hebben baat bij een prikkelarme omgeving waardoor ze minder stress ervaren. Wilt u meer informatie over ontwikkelingsgerichte zorg, vraag het de verpleegkundige.

Op de kamer waar u samen verblijft proberen we de rust voor uw baby zo goed mogelijk te waarborgen. Aan de buitenkant van de kamerdeur werken wij met symbolen zodat andere medewerkers voor het betreden van de kamer alert zijn en hun manier van werken aanpassen.

Als het op uw kamer te druk wordt voor de baby, dan kunt u ook naar de familiekamer. Daar heeft u de mogelijkheid heeft om samen met uw bezoek te zijn.

Wilt u meer informatie over ontwikkelingsgerichte zorg? Vraag het dan aan de verpleegkundige.

Fotograferen en filmen 

U mag natuurlijk altijd foto’s en video opnames van uw kind en van uw gezin maken. Houd hierbij wel rekening met de privacy van onze medewerkers. Dit geldt ook voor het geluid van video-opnames. Als u op andere plekken in het ziekenhuis wil filmen/fotograferen, moet u altijd vooraf toestemming vragen.

In de kamers hangt, boven het babygedeelte, een camera die 360 graden kan ronddraaien. De camera geeft live beeld en geluid van het babybedje en de commode. De camera wordt enkel ingeschakeld als er een baby alleen achter blijft op de kamer. Mocht het voorkomen dat uw baby alleen achterblijft op de kamer, geef dit dan door aan een verpleegkundige.

WiFi 

Patiënten en bezoekers hebben gratis beschikking over wifi (KPN Wifi hotspot) in het gehele ziekenhuis. In Rijnstate wordt het gebruik van mobiele telefoons, tablets toegestaan.

Toegang tot Mijn Rijnstate van uw kind 

Het is mogelijk om als ouder of wettelijk vertegenwoordiger toegang te krijgen tot Mijn Rijnstate. Dit noemen we machtigen. U kunt dan meelezen in het medisch dossier van uw kind. Voor deze inzage kunt u online toestemming aanvragen via de website https://machtigen.digid.nl. Wilt u meer weten over online machtigen? Ga dan naar www.rijnstate.nl/machtiging voor meer informatie. 

Aangifte geboorte 

Na de geboorte moet u uw kind aangeven bij de gemeente. Als uw kind in Rijnstate geboren is, geeft u het aan bij de gemeente Arnhem. Dat moet binnen 3 dagen. De dag van de geboorte zelf telt hierbij niet mee. Valt de laatste dag in het weekend of op een feestdag? Dan kunt u nog aangifte doen op de eerstvolgende werkdag. Uw kind aangeven bij de gemeente Arnhem kan op 2 manieren: online met DigiD of aan de balie van het Stadhuis.

Online aangifte doen
De vader of moeder logt in met DigiD. Om online aangifte te doen, heeft u een geboorteverklaring nodig. Hierop zet de verloskundige of arts die aanwezig was bij de geboorte op welke datum en hoe laat uw kind geboren is. Bent u onder begeleiding van uw eigen verloskundige bevallen in Rijnstate? Dan krijgt u de geboorteverklaring van haar. Bent u onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog of klinisch verloskundige bevallen in Rijnstate? Dan kunt u op werkdagen tijdens kantooruren bij de secretaresse aangeven dat u een geboorteverklaring nodig heeft. Deze vindt u daarna in Mijn Rijnstate, de beveiligde patiënten website van Rijnstate. Ga daarvoor naar ‘Dossier’ en dan naar ‘Brieven’. Daar vindt u onder afdeling 'Gynaecologie' uw geboorteverklaring. Soms duurt het een dag voordat de geboorteverklaring zichtbaar is. Als u bevallen bent van een meerling, kunnen we helaas nog geen geboorteverklaring voor u klaarzetten in Mijn Rijnstate. Dan moet u aangifte doen bij de balie van het Stadhuis.

Aan de balie aangifte doen
De vader of de moeder doet persoonlijk aangifte bij de balie van het Stadhuis. Hiervoor moet u een afspraak maken via de website van de gemeente Arnhem. Neem uw legitimatiebewijs mee.
Meer informatie over aangifte doen vindt u op de website van de gemeente Arnhem.

Telefoonnummers

De afdeling Geboortezorg is 24 uur bereikbaar voor ouders waarvan de baby op de afdeling geboortezorg verblijft. U kunt ons bellen via 088 - 005 6963.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: