Stembandverlamming
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Behandeling en adviezen

Onderzoek van een stembandverlamming 

Als er een vermoeden is van een stembandverlamming dan wordt u doorgestuurd naar de KNO-arts en/of het stemspreekuur. De arts onderzoekt uw stembanden en in het geval van een stembandverlamming bekijkt hij in welke positie de stemband stilstaat. Op het stemspreekuur doet de logopedist ook onderzoek naar de stemkwaliteit en de manier waarop u uw stem gebruikt. Ook bespreekt de arts de eerste adviezen met u.

Behandeling van een stembandverlamming 

Als u een stembandverlamming heeft, dan kunt u worden doorverwezen naar een logopedist bij u in de buurt. De logopedist beoordeelt met de resultaten van de KNO-arts of de stemkwaliteit met adem- en stemoefeningen kan worden verbeterd. Ook geeft de logopedist tips en adviezen wat u het beste wel of niet kunt doen bij een stembandverlamming. Het kan zijn dat u door uw stemklachten uw beroep of hobby niet meer kunt uitoefenen. De logopedist kan u hierbij begeleiden.

Als u slikklachten heeft, onderzoekt de logopedist dit. Daarna wordt bekeken welke behandeling het beste voor u is.

Wanneer u langere tijd een stembandverlamming heeft of wanneer de verwachting is dat de stembandverlamming blijft bestaan, dan geeft uw KNO-arts u informatie over een mogelijke operatie. Zo kan de KNO-arts de stilstaande stemband opvullen of verplaatsen om uw klachten te verminderen. 

Adviezen 

  • Forceer uw stem niet, praat niet te luid en fluister niet.
  • Blijf op uw normale toonhoogte praten, ga niet heel hoog of juist heel laag praten.
  • Neem voldoende rustpauzes.
  • Vermijd veelvuldig kuchen of keelschrapen.
  • U kunt een stemversterker gebruiken om het zwakke stemgeluid te versterken. Uw logopedist kan u hierin adviseren.
  • Bij verslikken: eet geen producten waarin u zich verslikt en pas uw tempo van eten en drinken aan. Neem kleine happen en slokken. Neem zo spoedig mogelijk contact op met de logopedist voor onderzoek en behandeling. Zie ook de folder Slikproblemen.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: