Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Stembandverlamming

Hier krijgt u informatie over wat een stembandverlamming is, welke gevolgen dit heeft en welke behandelingen er zijn.

De normale stem 

De stembanden bevinden zich in het strottenhoofd, net onder het strottenklepje aan het begin van de luchtpijp. De stembanden worden aangestuurd vanuit de hersenen. Stemgeluid ontstaat doordat de twee stembanden tijdens de uitademing tegen elkaar aan gebracht worden. Er moet voldoende lucht aanwezig zijn, zodat de stembanden kunnen gaan trillen. Het stemgeluid dat ter hoogte van de stembanden ontstaat, zorgt vervolgens voor trilling in de borst-, neus-, keel- en mondholte. Daardoor wordt het geluid sterker en voller en krijgt elke stem zijn eigen geluid. 

Bron afbeelding: www.ieder1stem.nl/steminzicht

Wat is een stembandverlamming? 

Bij een stembandverlamming staan één of beide stembanden stil. Hierdoor kan de verlamde stemband niet meer of onvoldoende naar het midden bewegen. Afhankelijk van de ernst van de verlamming, is er dan geen of slechts heel weinig stembandtrilling mogelijk. U heeft daardoor minder of geen stemgeluid. Ook kunt u problemen krijgen met het ademen of slikken. Dit is afhankelijk van de positie waarin één of beide stembanden stil staan.

Oorzaken van een stembandverlamming 

Een stembandverlamming wordt veroorzaakt doordat de zenuw die de stembanden aanstuurt niet meer goed werkt. Dit kan veroorzaakt worden door: 

  • een virusinfectie;
  • een neurologische oorzaak;
  • een operatie;
  • beademingsbuisje tijdens narcose.

Gevolgen van een stembandverlamming 

Door de stembandverlamming kunt u last krijgen van onderstaande problemen. Niet alle klachten komen bij iedereen voor.

Slikproblemen 

Normaal gesproken sluiten de stembanden wanneer u slikt. Dit zorgt ervoor dat het eten en drinken niet in de luchtpijp terechtkomen. Bij een stembandverlamming sluiten de stembanden vaak onvolledig en kunt u zich dus sneller verslikken. Daarnaast kan het ophoesten moeilijker zijn bij een stembandverlamming.

Stemproblemen 

De stemkwaliteit is vaak anders dan normaal, de stem klinkt hees of het lukt helemaal niet om geluid te maken. Een vaak gehoorde klacht is dat het spreken erg vermoeiend is. Daarnaast is het vaak lastiger om hard te praten en kunt u wellicht minder hoog of laag uw stem laten horen dan u gewend bent.

Ademproblemen 

Afhankelijk van de positie van de verlamde stemband kunt u last van ademproblemen krijgen. Het kan zijn dat u kortademig bent tijdens het praten, minder lange zinnen kunt maken of vaker moet ademen. Ook kunt u kortademig zijn tijdens een inspanning. Bij een dubbelzijdige stembandverlamming kunt u meer last hebben van ademnood. Ook kan er dan een piepend geluid te horen zijn bij het inademen.

Sociale problemen 

De stembandverlamming kan u beperken in de communicatie. Het kan zijn dat u sociale contacten vermijdt doordat het bijvoorbeeld vermoeiend is om te praten of u bang bent dat mensen u niet goed kunnen verstaan. Wanneer u beroepsmatig of voor uw hobby uw stem veel gebruikt, dan kan een stembandverlamming u ernstig beperken. 

Onderzoek van een stembandverlamming 

Als er een vermoeden is van een stembandverlamming dan wordt u doorgestuurd naar de KNO-arts en/of het stemspreekuur. De arts onderzoekt uw stembanden en in het geval van een stembandverlamming bekijkt hij in welke positie de stemband stilstaat. Op het stemspreekuur doet de logopedist ook onderzoek. Dit onderzoek bestaat onder andere uit het in kaart brengen van de stemkwaliteit en de manier waarop u uw stem gebruikt. Ook worden de eerste adviezen met u besproken.

Behandeling van een stembandverlamming 

Als u een stembandverlamming heeft, dan kunt u worden doorverwezen naar een logopedist bij u in de buurt. De logopedist beoordeelt met de gegevens van de KNO-arts of de stemkwaliteit door middel van adem- en stemoefeningen kan worden verbeterd. Ook geeft de logopedist tips en adviezen wat u het beste wel of niet kunt doen bij een stembandverlamming. Het kan zijn dat u door uw stemklachten niet uw beroep of hobby kunt uitoefenen. De logopedist kan u hierbij begeleiden.

Als u slikklachten heeft dan onderzoekt de logopedist dit. Op basis daarvan wordt bekeken welke behandeling het beste voor u is.

Wanneer u langere tijd een stembandverlamming heeft of wanneer de verwachting is dat de stembandverlamming blijft bestaan, dan informeert uw KNO-arts u over een mogelijke operatie. Zo kan de KNO-arts de stilstaande stemband opvullen of verplaatsen om uw klachten te verminderen. 

Adviezen 

  • Forceer uw stem niet, praat niet te luid en fluister niet.
  • Blijf op uw normale toonhoogte praten, ga niet heel hoog of juist heel laag praten.
  • Neem voldoende rustpauzes.
  • Vermijd veelvuldig kuchen of keelschrapen.
  • Een stemversterker kan worden gebruikt om het zwakke stemgeluid te versterken, uw logopedist kan u hierin adviseren.
  • Bij verslikken: eet geen producten waarin u zich verslikt en pas uw tempo van eten en drinken aan. Neem kleine happen en slokken. Neem zo spoedig mogelijk contact op met de logopedist voor onderzoek en behandeling. Zie ook de folder slikproblemen.

Vragen 

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de afdeling Logopedie in Rijnstate Arnhem: 088 - 005 6377 of de afdeling KNO in Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7780.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: