Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

ROP-screening

Uw kind moet worden gescreend op een oogaandoening: prematurenretinopathie. In deze folder kunt u nog eens nalezen wat dit onderzoek is en waarom het noodzakelijk is bij uw kind. 

Wat is prematurenretinopathie? 

Prematurenretinopatie is een netvliesafwijking (retinopathie) bij te vroeg geboren baby's (prematuren). Het netvlies (retina) is een onderdeel van het oog dat noodzakelijk is voor het zien. De bloedvaten die het netvlies voeding geven, zijn pas in de laatste weken van de zwangerschap volgroeid.

Bij een te vroeg geboren kind moeten deze bloedvaten in de eerste levensmaanden dus nog uitgroeien. Soms ontstaat er tijdens deze ontwikkeling een verstoring en kan er een prematuren-retinopathie ontstaan. De afkorting ROP komt van de Engelse term retinopathy of prematurity.

Ontstaan van ROP 

Als de bloedvaten die het netvlies voeding leveren niet voldoende uitgegroeid zijn, kan zuurstoftekort ontstaan in het deel van het netvlies waar nog geen bloedvaten gegroeid zijn. Het netvlies probeert dit zuurstoftekort op te lossen en gaat stofjes afgeven die de uitgroei van bloedvaten stimuleren. Deze stofjes heten angiogene factoren. Als er te veel van deze stofjes worden afgegeven, kunnen de bloedvaten woekeren (te veel, ongewenst groeien). Omdat deze bloedvaten van slechte kwaliteit zijn, kunnen ze gaan lekken. Daardoor kan in het ergste geval het netvlies loslaten.

Indeling van ROP 

ROP wordt ingedeeld in zones en stadia:

De ernst van de ROP ingedeeld in verschillende zones en fases:

Zones 
De hoeveelheid uitgroei van de bloedvaten wordt ingedeeld in drie zones. In zone 1 zijn de bloedvaten het minst uitgegroeid en in zone 3 zo goed als volledig.

Fases 
ROP kent vijf fases waarvan fase 1 en 2 het meeste voorkomen. Dit zijn de minst erge vormen.

Bij fase 3 ontstaan er woekeringen van de bloedvaten en groeit de kans op bloedingen uit deze slechte bloedvaten. Door bloedvaten die het oog in groeien en door bloedingen in het oog, kan het netvlies van zijn plaats getrokken worden.
In fase 4 heeft het netvlies deels losgelaten en in fase 5 helemaal. Dit laatste wordt ook wel het eindfase van ROP genoemd.

Plus disease 
Om de ernst van ROP te beschrijven wordt ook naar de dikte en kronkeling van de bloedvaten gekeken. Als de vaten erg dik en kronkelig zijn wordt dit ‘plus disease’ genoemd. Het aanwezig zijn van plus disease is geen goed teken. Dit is meestal een reden om te behandelen. 

Foto van niet volledig uitgegroeide bloedvaten. De pijltjes wijzen naar de plaats waar de uitgroei van bloedvaten gestopt is.
Foto van ROP. De pijltjes wijzen naar de overgang van het gebied met en zonder bloedvaten. Op de overgang is een verdikte wal te zien met vaatwoekeringen. Ook zijn de vaten op deze foto dikker, dit is een teken van ‘plus disease’. Er is hier sprake van een ROP stadium 3+.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: