Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Leven met een pacemaker

Leven met een pacemaker

Het leven met een pacemaker is niet veel anders dan het leven zonder. Met een pacemaker kunt u vrijwel alles doen wat u eerder ook deed. Wel is het verstandig om uw hart niet extra te belasten door bijvoorbeeld roken, overgewicht en te weinig lichaamsbeweging.

Lees hier extra informatie voor patiënten die een biventriculaire pacemaker krijgen.

Hoewel u met een pacemaker een veelzijdig en actief leven kunt leiden, zijn er dingen waar u rekening mee moet houden.

Centrale landelijke pacemakerregistratie

De Nederlandse Hart Registratie registreert gegevens van uw pacemaker, uw persoonlijke gegevens, uw ziektegeschiedenis, de implantatiedatum en het ziekenhuis waar de pacemaker is geïmplanteerd.

Autorijden

De eerste 2 weken na de implantatie mag u niet autorijden. Daarna zijn er wettelijk gezien geen beperkingen wat betreft het besturen van een personenauto.

Voor personenauto’s (rijbewijzen van de categorieën A1, A2, A, B en B+E) hoeft u niet bij het CBR (Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen) te melden dat u een pacemaker heeft.

Bent u chauffeur van een vrachtwagen of bus (rijbewijzen van de categorieën C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E en D1+E)? Dan moet een ervaren onafhankelijk medisch specialist eerst een rapport opstellen. Het CBR wijst deze specialist aan.

Het kan zijn dat uw cardioloog u op basis van uw gezondheid een ander advies geeft dan hierboven staat beschreven.

Sport

In principe kunt u met een pacemaker wandelen, fietsen en sporten. Bij contactsporten, zoals vechtsporten en balsporten, is er een kleine kans dat de pacemaker beschadigt door een harde klap of trap op de plek waar de pacemaker zit. Sportduiken met een pacemaker wordt afgeraden.

Elektrische en magnetische apparaten

Pacemakers zijn beschermd tegen invloeden van buitenaf. Toch kunnen hele sterke elektrische of magnetische apparaten de werking van een pacemaker beïnvloeden.

  • Huishoudelijke apparaten, zoals de magnetron of elektrische oven, geven geen problemen.
  • Veiligheidspoortjes en bodyscans op vliegvelden of in winkels zijn veilig. Maar blijf er niet onder staan en loop rustig door. Het kan zijn dat een poortje reageert op de metalen delen van de pacemaker. Daarom is het verstandig om altijd uw pacemakerpaspoort bij u te hebben. Wanneer het alarm afgaat, kunt u deze tonen.
  • Krijgt u een MRI-scan? Vertel uw behandelend arts altijd dat u een pacemaker heeft. Sommige pacemakers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, in de MRI.
  • Vertel elke behandelend (tand)arts of therapeut over uw pacemaker. Dan kunnen ze bepaalde apparaten bij u uit de buurt houden.
  • Wij raden u aan om bij het gebruik van uw mobiele telefoon, het toestel vast te houden aan de kant waar de pacemaker niet zit. Doe de telefoon ook niet in het borstzakje van uw overhemd aan de kant waar de pacemaker zit.

Reizen

Wij raden u aan om uw pacemakerpaspoort mee te nemen op vakantie en deze bij u te dragen. Op deze pas staat alles over uw pacemaker, ook in het Engels.

Seksualiteit

Een hartaandoening en het krijgen van een pacemaker is een ingrijpende gebeurtenis voor u en uw partner. Hierdoor kunt u zich beide bezorgd maken om seks. Dit is niet nodig. Wanneer u en uw partner er weer aan toe zijn, kunt u weer vrijen. Dit is niet gevaarlijk voor uw hart.

Uw pacemaker draagt bij aan uw lichamelijke conditie. Maar dat betekent niet dat het meteen ook emotioneel beter met u gaat. Het kan even duren voordat u alles weer kunt en durft. Praat met uw partner over uw gevoelens. Neem de tijd om samen het vertrouwen weer terug te krijgen.

Onderdruk gevoelens rond seksualiteit – angst, schaamte, verdriet, boosheid – niet. Bespreek het in ieder geval met uw partner en eventueel met uw huisarts of cardioloog.

Zwangerschap

Een zwangerschap hoeft met een pacemaker geen specifieke problemen op te leveren. De zwangerschap en de bevalling zorgen niet voor een ander ritme van uw hart. Bespreek een eventuele kinderwens met uw cardioloog.

Verzekeringen

De basiszorgverzekering wordt door de overheid bepaald en is voor iedereen gelijk. Voor het afsluiten van een basiszorgverzekering maakt het dragen van een pacemaker niets uit.

Voor aanvullende ziektekostenverzekeringen geldt uw pacemaker als een extra gezondheidsrisico. De zorgverzekeraar mag u van deze verzekering uitsluiten of een hogere premie vragen.

Voor de verzekeringsmaatschappij of de bank betekent uw pacemaker dat u een hartkwaal heeft en dus een verhoogd gezondheidsrisico. Daardoor kan uw pacemaker problemen geven bij een levensverzekering of het aanvragen van een hypotheek. U mag niet verzwijgen dat u een pacemaker heeft, want dan kan de maatschappij achteraf een vergoeding of uitkering weigeren. Ook als de reden niets met uw hartprobleem te maken heeft.

Weer aan het werk

Wanneer u uw werk kunt hervatten, hangt van veel factoren af en verschilt per persoon. Na de ingreep kunt u dit met uw cardioloog bespreken. Uiteindelijk bepaalt uw bedrijfsarts wanneer u weer aan het werk kan.

De bedrijfsarts mag u vanwege uw pacemaker niet arbeidsongeschikt verklaren, ook niet gedeeltelijk. In sommige bedrijfstakken kan apparatuur met elektrische of magnetische velden gevaar voor uw pacemaker opleveren. Bijvoorbeeld apparatuur met zware transformatoren. Bespreek met uw cardioloog en pacemakertechnicus wat voor u een veilige afstand is.

Merkt u bij sollicitaties dat mensen terughoudend zijn vanwege uw pacemaker? Stel dan voor dat zij contact opnemen met uw cardioloog. Die kan eventuele zorgen of twijfels wegnemen.

Overlijden

Als de drager van een pacemaker overlijdt, blijft de pacemaker zijn werk doen, maar het hart reageert niet meer. De pacemaker moet voor de crematie of begrafenis uit het lichaam worden verwijderd. Dit is wettelijk verplicht. Dit hoeft niet meteen na het overlijden te gebeuren.

Als de drager in het ziekenhuis overlijdt, verwijderen we de pacemaker in het mortuarium. Als de drager thuis overlijdt, haalt de begrafenisondernemer de pacemaker uit het lichaam.

Lotgenotencontact

De Hart&Vaatgroep van en voor mensen met een hart- of vaatziekte.

www.hartgroep.nl

Implantaatgegevens

Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat in uw lichaam is geplaatst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een heup- of borstprothese, een pacemaker, of platen en schroeven. Wilt u meer weten over uw implantaat of prothese? Kijk dan in uw dossier op Mijn Rijnstate in het menu onder 'Implantaten'.  Hier vindt u informatie als de naam, het type implantaat, het serienummer, en de datum waarop u uw implantaat heeft gekregen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: