Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Pacemakerimplantatie

U krijgt een pacemaker. Dit gebeurt op de afdeling Hartkatheterisatie (HCK) in Rijnstate Arnhem. Hier leest u er meer over.

Gezonde hartslag

De belangrijkste functie van het hart is het rondpompen van bloed door het hele lichaam. Zo krijgen alle organen zuurstof en voedingsstoffen. Ook worden afvalstoffen verwijderd.

Het hart heeft een rechter- en een linkerhelft. Beide helften hebben een boezem en een kamer. Bij elke hartslag trekken eerst de boezems samen om het bloed naar de kamers te pompen. Hiervoor is een elektrische prikkel nodig. Die ontstaat in de sinusknoop in de rechterboezem. Deze prikkel gaat eerst naar beide boezems en daarna naar de hartkamers. De beide kamers trekken tegelijk samen en pompen het bloed door het lichaam. Dit is een hartslag. Na een korte pauze begint deze cyclus opnieuw. Het hart van een volwassen persoon klopt in rust ongeveer 60 tot 80 keer per minuut.

Hartritmestoornissen

Als het hart te snel of te langzaam klopt, of als de hartslag niet ontstaat bij de sinusknoop, maar ergens anders in het hart, noemen we dat een ritmestoornis. Als iemand al eens hartritmestoornissen heeft gehad, is de kans groter dat hij of zij het nog eens krijgt.

Ritmestoornissen kunnen bijvoorbeeld komen door een hartspierziekte, een hartinfarct of afwijkingen in de familie. Ritmestoornissen die ontstaan in de boezems zijn niet levensbedreigend. Deze stoornissen geven vaak een te hoge hartslag en veel klachten, maar doordat de hartkamers goed blijven samentrekken, ontstaat er geen hartstilstand.

Te lage hartslag (bradycardie)

Bij bradycardie is er sprake van een te lage hartslag. De hartslag is dan minder dan 50 slagen per minuut. Dit kan komen door schade aan de sinusknoop of verstoring van de elektrische prikkel. Bradycardie hoeft niet altijd behandeld te worden. Getrainde sporters kunnen in rust ook een erg lage hartslag hebben. Soms zorgt bradycardie voor vermoeidheid, duizeligheid of hartkloppingen. Een pacemaker kan dan de oplossing zijn.

Hartfalen

Hartfalen is een ernstige chronische ziekte. Bij hartfalen werkt de pompfunctie minder goed. Het hart kan dan niet genoeg bloed rondpompen. Dit kan komen door een vertraging in de geleiding van elektrische prikkels in het hart. Daardoor trekt de wand van de linkerkamer later samen dan de rest van de hartspier. Dit noemen we ook wel dyssynchronie van de linkerhartkamer.

Doordat het hart bij hartfalen bloed minder goed rondpompt, krijgen weefsels en organen te weinig zuurstof en voedingsstoffen. Als de weefsels en organen te weinig bloed krijgen, gaan ze vocht vasthouden. Het lichaam kan dit teveel aan vocht niet zelf uitscheiden. Dat geeft klachten, zoals kortademigheid, vermoeidheid, opgezette benen en voeten, chronische hoest en minder kracht voor inspanning.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: