Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Het gebruik van EpiPen

Uw kind heeft een EpiPen voorgeschreven gekregen. Een EpiPen is een automatische injectiespuit voor eenmalig gebruik, gevuld met adrenaline. De EpiPen wordt gebruikt bij een anafylactische reactie. Dit is een acute levensbedreigende allergische reactie op bijvoorbeeld pinda’s, noten, geneesmiddelen of een insectensteek of -beet.

Wanneer gebruikt u de EpiPen? 

Bij een ernstige allergische (anafylactische) reactie zoals zwelling van lippen, tong, ogen, acuut optredende benauwdheid, hoestklachten, braken of bewustzijnsverlies: direct de EpiPen toedienen! 

Bij een geringe reactie zoals jeuk en roodheid van de huid adviseren we u af te wachten en uw kind eventueel een antihistaminicum te geven (drank of tablet). Dit krijgt u ook op voorschrift van de arts.

Twijfelt u? Gebruik dan altijd de EpiPen. 

Hoe gebruikt u de EpiPen? 

1. Houd de EpiPen stevig vast in de hand waarmee u de injectie geeft. Uw duim is aan de kant van de blauwe veiligheidsdop.

2. Verwijder de blauwe veiligheidsdop van de EpiPen.
3. Laat uw kind liggen indien er sprake is van bewustzijnsvermindering/-verlies.
4. Stoot het oranje uiteinde van de EpiPen in één beweging loodrecht in het dijbeen. Dit mag door de kleding heen. Een klik is hoorbaar en voelbaar.

5. Houd de EpiPen 5 seconden op zijn plaats en verwijder de EpiPen loodrecht uit het been. Wanneer u de EpiPen verwijdert, zal de naaldkap zich automatisch over de naald sluiten.
6. Masseer de injectieplaats gedurende 10 seconden.
7. Zoek direct medische hulp: bel 112 en meld een geval van anafylaxie!

Let op het volgende: 

  • Het is belangrijk dat degene die de EpiPen nodig heeft, de EpiPen ook altijd bij zich draagt.
  • Noteer de houdbaarheidsdatum van de EpiPen in uw agenda. Zorg dat u voor die datum een nieuwe EpiPen in huis heeft. U kunt zich ook registreren op www.epipen.nl. U ontvangt dan vóór de houdbaarheid verloopt een email of sms.
  • Controleer de helderheid van de vloeistof via het kijkvenster. Het kijkvenster kleurt donker na gebruik. Bewaar de EpiPen in de bijgeleverde koker en eventueel etui. De EpiPen is gevoelig voor licht en lucht.
  • De EpiPen bij voorkeur op kamertemperatuur bewaren, zeker niet in extreem koude of warmte.
  • Er zijn twee types van de EpiPen. EpiPen Junior 0.15 mg voor kinderen tussen de 15 - 30 kilogram en een EpiPen 0.30 mg voor personen boven 30 kilogram. Wees hier alert op. Om medische redenen kan worden afgeweken van deze richtlijn.
  • De EpiPen is voor eenmalig gebruik. Zodra de pen is gebruikt, moet de EpiPen vervangen worden.
  • Na gebruik van EpiPen altijd 112 bellen. De adrenaline in de EpiPen werkt ongeveer 20-30 minuten. Uw kind kan misschien een tweede EpiPen nodig hebben. Het ambulancepersoneel kan dan beslissen of een tweede EpiPen toegediend moet worden. Om deze reden ontvangt u van de arts een recept voor twee EpiPennen.

Tips 

Tijdens het consult op de polikliniek ontvangt u een EpiPen Trainer. Dit is een oefenpen die geen naald en geen adrenaline bevat. Hiermee kunt u instructie geven aan bijvoorbeeld grootouders, leerkrachten, groepsleiders, sportclubs of zelf oefenen. U kunt de trainer ook bestellen via www.epipen.nl

Luchtvaartmaatschappijen eisen vaak een verklaring van de arts voor het meenemen van een EpiPen tijdens de vlucht. Controleer ruim voor vertrek wat de regels van de luchtvaartmaatschappij zijn. De kinderlongverpleegkundige kan als het nodig is een douaneverklaring voor u regelen.

Meer informatie over een anafylactische reactie kunt u vinden op de website www.ernstigeallergie.nl of op www.epipen.nl

Heeft u nog vragen over het gebruik van de EpiPen? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de kinderlongverpleegkundigen van de polikliniek Kindergeneeskunde van Rijnstate Arnhem via 088 - 005 7782. 

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: