Gedwongen opname op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU)
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Informatie over uw opname

Beperking van rechten

Uw behandelaar kan maatregelen treffen om uzelf of uw omgeving te beschermen tegen gevaar. Dit betekent dat u alleen de afdeling mag verlaten met toestemming van uw behandelaar. Verlaat u de afdeling zonder toestemming of houdt u zich niet aan de gemaakte afspraken dan kan uw behandelaar u met de nodige maatregelen terug brengen naar de afdeling.
Uw behandelaar mag middelen en maatregelen toepassen in een acute noodsituatie waarin er gevaar is. Dat wil zeggen dat u bijvoorbeeld onder dwang medicijnen kunt krijgen. Wanneer uw veiligheid in het geding komt kan er worden besloten om u af te zonderen in een kamer die extra beveiligd is.

Verlof

U kunt tijdens een opname met een ZM met verlof gaan als u toestemming heeft van uw behandelaar. Aan het verlof mogen voorwaarden worden verbonden. Bijvoorbeeld dat u uw medicijnen op de afgesproken momenten inneemt. Het verlof kan ingetrokken worden als u zich niet aan de voorwaarden houdt of als u een gevaar vormt voor uzelf of voor anderen.

Naar huis

De geneesheer-directeur kan toestemming geven om naar huis te gaan zodra:

  • De reden voor uw gedwongen opname vervallen is. Bijvoorbeeld als u geen gevaar meer vormt of het gevaar buiten het ziekenhuis afgewend kan worden.
  • De ZM of CM is afgelopen, er geen nieuwe machtiging is en u aangeeft naar huis te willen.

Als de ZM of CM is afgelopen kunt u vrijwillig opgenomen blijven.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: