Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Gedwongen opname op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU)

U kunt gedwongen opgenomen worden op de psychiatrische afdeling van Rijnstate. Dat mag niet zomaar. Er zijn wettelijke bepalingen die de rechten van patiënten beschermen. U kunt alleen gedwongen worden opgenomen wanneer u een gevaar vormt voor uzelf, voor anderen of voor de omgeving en wanneer er waarschijnlijk sprake is van een psychiatrische ziekte.

De regels voor verplichte zorg in de geestelijke gezondheidszorg staan in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De Wvggz regelt verplichte zorg voor mensen met een psychische stoornis. Deze wet geldt sinds 1 januari 2020.

Hier leest u hoe dit gaat. Deze informatie is ook bedoeld voor uw familie of naasten. Het is belangrijk dat zij ook geïnformeerd worden over de gang van zaken bij uw gedwongen opname. De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) is een onderdeel van de afdeling Psychiatrie.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: