Gedwongen opname op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU)
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Procedures

De Wvggz kent twee procedures om te komen tot verplichte zorg:

  • Crisismaatregel via de burgemeester (CM)
  • Zorgmachtiging via de rechter (ZM)

Crisismaatregel (CM)

Een CM kan met spoed worden aangevraagd in verband met een onmiddellijk dreigend ernstig nadeel. Een psychiater zal beoordelen of het noodzakelijk is dat u gedwongen wordt opgenomen. De psychiater zal de medische verklaring opsturen naar de burgemeester. Op basis van de medische verklaring zal de burgemeester een besluit nemen tot een CM. De burgemeester komt u niet zelf bezoeken.

De CM wordt afgegeven voor maximaal drie dagen. Maar de rechter kan de CM verlengen tot maximaal drie weken als dat nodig is. Als uw psychiater vindt dat u daarna nog steeds verplichte zorg nodig heeft, dan moet er een zorgmachtiging (ZM) worden aangevraagd. De CM duurt in dat geval tot de ZM begint. Dit kan maximaal drie weken later zijn.

Als u opgenomen bent met een CM dan komt er binnen drie dagen een rechter bij u langs. U heeft het recht om gehoord te worden, maar u mag dit ook weigeren. Als u het niet eens bent met de gedwongen opname dan kunt u aan de rechter vragen om de CM op te heffen. De rechter bepaalt uiteindelijk of de CM doorgaat of dat dit niet het geval is. Voor de zitting zorgt de rechter ervoor dat er een advocaat bij u langskomt. De advocaat behartigt uw belangen en zal alle vragen rondom uw rechten en plichten van de procedure beantwoorden. De advocaat kost u niks.

Patiëntvertrouwenspersoon 
U heeft ook recht op een patiëntvertrouwenspersoon (PVP). Deze kan u helpen bij vragen en klachten over uw rechten. De PVP is onafhankelijk, dit betekent dat de PVP niet aangesloten is bij een zorginstelling. Het telefoonnummer van de PVP vindt u bij contact. De verpleegkundige van de afdeling kan u hierover informatie geven en helpen met contact leggen.

Zorgmachtiging (ZM)

Met een zorgmachtiging kan de rechter een besluit nemen tot verplichte zorg. Dit is alleen mogelijk als de psychische stoornis leidt tot ernstig nadeel of dreigt ernstig nadeel te veroorzaken voor u zelf, voor een ander of voor personen of goederen in het algemeen. Er is geen alternatief. Er zijn geen mogelijkheden meer voor vrijwillige zorg. Een zorgmachtiging duurt maximaal zes maanden. Als dat nodig is, kan deze daarna worden verlengd tot maximaal een jaar. Dit kan ieder jaar opnieuw gebeuren, als er aan alle voorwaarden voor een zorgmachtiging is voldaan.

Het doel van de Wvggz is dat u zoveel mogelijk eigen regie behoudt. U kunt verplichte zorg voorkomen door een eigen plan van aanpak te maken.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: