Dotterbehandeling (hart)
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Weer thuis

U krijgt binnen 2 weken bericht over uw vervolgafspraken.

Na een ingreep via de pols

De eerste 24 uur na de ingreep mag u de arm waarin geprikt is, niet gebruiken. U krijgt een mitella ter ondersteuning. Na 24 uur kunt u het verband en de pleister op uw pols verwijderen.

Ook kunt u dan uw dagelijkse activiteiten weer oppakken. Het doen van licht huishoudelijk werk is geen probleem. Ontzie de eerste 5 dagen na het onderzoek uw pols door niet zwaarder te tillen dan 5 kilo.

Wanneer u weer mag werken, is van veel factoren afhankelijk en verschilt per persoon en werkzaamheden. De dag na de ingreep kunt u beter niet werken. Als u zwaar lichamelijk werk doet, raden we aan om daar pas na 5 dagen mee te beginnen. Na 24 uur mag u weer deelnemen aan het verkeer. Wij raden u aan voorzichtig te zijn met fietsen en het besturen van een brommer, scooter of snorfiets. Als u een hartinfarct heeft gehad, kan het zijn dat u tot 4 weken na het incident geen auto mag rijden.

Het kan zijn dat uw pols na de ingreep nog enige tijd, soms weken, wat blauw en gevoelig is. Ook kan het zijn dat patiënten hoofdpijn hebben, duizelig zijn of wat wazig zien door het gebruikte contrastvloeistof tijdens de ingreep. Wij adviseren u goed te drinken.

Na een ingreep via de lies

De eerste 24 uur na de ingreep moet u uw been, waarin geprikt is, zo veel mogelijk ontlasten. Dit betekent dat u niet lang mag lopen of staan en dat u niet mag tillen. Vermijd traplopen zo veel mogelijk. Als u toch een trap op moet, doe dit dan rustig aan, trede voor trede.

Moet u niezen, hoesten of persen, druk dan stevig met uw hand op de lies waar geprikt is om tegendruk te geven.

Na 24 uur kunt u de pleister op uw lies verwijderen. Ook kunt u dan uw dagelijkse activiteiten weer oppakken. Het doen van licht huishoudelijk werk is geen probleem. Ontzie de eerste 5 dagen na de ingreep uw lies door niet zwaarder te tillen dan 5 kilo.

Wanneer u weer mag werken, is van veel factoren afhankelijk en verschilt per persoon en werkzaamheden. De dag na de ingreep kunt u beter niet werken. Als u zwaar lichamelijk werk doet, raden we u aan om daar pas na 5 dagen mee te beginnen. Na 24 uur mag u weer deelnemen aan het verkeer. Wij raden u aan voorzichtig te zijn met fietsen en het besturen van een brommer, scooter of snorfiets. Als u een hartinfarct heeft gehad, kan het zijn dat u tot 4 weken na het incident geen auto mag rijden.

Het kan zijn dat uw lies na de ingreep nog enige tijd, soms weken, wat blauw en gevoelig is. Ook kan het zijn dat patiënten hoofdpijn hebben, duizelig zijn of wat wazig zien door het gebruikte contrastvloeistof tijdens de ingreep. Wij adviseren u goed te drinken.

Is er in uw lies een plugje (Angio-Seal) geplaatst? Dan mag u de eerste 4 dagen na de ingreep niet in bad, zwemmen of naar de sauna. U mag wel douchen. Na 3 maanden is de Angio-Seal opgelost.

Implantaatgegevens

Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat in uw lichaam is geplaatst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een heup- of borstprothese, een pacemaker, of platen en schroeven. Wilt u meer weten over uw implantaat of prothese? Kijk dan in uw dossier op Mijn Rijnstate in het menu onder 'Implantaten'.  Hier vindt u informatie als de naam, het type implantaat, het serienummer, en de datum waarop u uw implantaat heeft gekregen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: