Dotterbehandeling (hart)
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Na de behandeling

Na de ingreep bespreekt de cardioloog samen met u de resultaten en de eventuele vervolgstappen.

Wanneer de ingreep klaar is, gaat u terug naar de Dagbehandeling. Wanneer u via de pols bent geholpen, neemt u plaats op een stoel. Als de ingreep via de lies is gegaan, heeft u bedrust.

De verpleegkundige controleert uw bloeddruk, hartslag en de plaats waar de slagader is aangeprikt. Ook maken we een hartfilmpje.

Omdat u tijdens de ingreep contrastvloeistof toegediend heeft gekregen, is het belangrijk dat u na de ingreep goed drinkt. Het is belangrijk dat u bij de verpleegkundige meldt wanneer u druk of pijn op de borst krijgt of zich niet lekker voelt.

Na een ingreep via de pols

U krijgt een bandje met een luchtkussentje om uw pols. Dit bandje drukt het gaatje in uw slagader dicht. In 4 à 5 uur tijd gaat de lucht in fases uit het bandje. Daarna verwijdert de verpleegkundige het polsbandje en blijft u nog een uur ter observatie.

Na een ingreep via de lies

Uw liesslagader kan op twee manieren worden gesloten:

  • door de slagader handmatig af te drukken

Na het verwijderen van het buisje, drukt de verpleegkundige ongeveer 10 minuten stevig op uw lies. Daarna krijgt u een drukverband en blijft u 4 uur (plat) in bed liggen. Het is belangrijk dat u uw been niet buigt en uw hoofd niet optilt. Zo kan de slagader goed genezen. Tijdens de bedrust mag u niet naar het toilet lopen en moet daarom gebruikmaken van een po of urinaal. Na het verwijderen van het drukverband blijft u nog een uur ter observatie op de Dagbehandeling.

  • door het plaatsen van een plugje (Angio-Seal)

Een Angio-Seal lost na 3 maanden vanzelf op. Na plaatsing van de Angio-Seal blijft u 2 uur (plat) in bed liggen. U mag uw been niet buigen en uw hoofd niet optillen. Zo kan het plugje goed hechten en de slagader goed genezen. Na de bedrust blijft u nog een uur ter observatie op de Dagbehandeling.

Uw medicijngebruik blijft hetzelfde. Als er iets verandert, dan geeft de arts of verpleegkundige het aan.

Ontslag

Als alles naar wens verloopt, mag u dezelfde dag nog naar huis. Mocht het om medische redenen nodig zijn dat u toch langer moet blijven, dan plaatsen we u over naar de afdeling Hartziekten of de Hartbewaking. Hier geldt een andere bezoekregeling dan op de Dagbehandeling.

Voordat u naar huis gaat, krijgt u instructies voor thuis.

Hartrevalidatie

U krijgt binnen 2 weken na de behandeling een brief met een afspraak met de cardiovasculair verpleegkundige. Deze afspraak is een intakegesprek voor het hartrevalidatieprogramma. Het doel hiervan is om u in een zo goed mogelijke fysieke en psychische conditie te brengen. Diverse professionals begeleiden u in het ontwikkelen en/of behouden van een gezonde leefstijl. Zo maken we de kans op een nieuw hartincident kleiner.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: