Uw ziekenhuis met lokaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid.


Rijnstate informeert circa 8.000 (ex-)patiënten over ziekenhuisbacterie

27-06-2017 

Sinds eind december vorig jaar heeft Rijnstate te maken met de VRE-bacterie. Er zijn al veel maatregelen getroffen om verdere verspreiding van deze bacterie te stoppen. Er zijn dan ook gelukkig steeds minder nieuwe patiënten bij wie we de VRE bacterie hebben aangetoond. Om nieuwe verspreidingen te voorkomen, heeft Rijnstate circa 8.000 patiënten die de afgelopen periode in Rijnstate opgenomen zijn geweest een brief gestuurd. Er is namelijk een zeer kleine kans dat deze patiënten de VRE-bacterie bij zich dragen. De VRE-bacterie is voor gezonde mensen ongevaarlijk, maar kan bij ernstig zieke mensen infecties veroorzaken. In Rijnstate zijn er nog geen patiënten ziek geworden van de VRE-bacterie.

Een deel van deze 8.000 patiënten vragen we om zich te laten onderzoeken op de ziekenhuisbacterie. Dit zijn patiënten die de afgelopen maanden opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis en waarvan we weten of inschatten dat ze in de toekomst opnieuw opgenomen zullen worden. Als deze patiënten de bacterie bij zich blijken te dragen, dan kunnen bij een ziekenhuisopname direct maatregelen getroffen worden om verspreiding te voorkomen.

Informeren over mogelijke bacterie
Een ander deel van de 8.000 patiënten informeren we over de mogelijkheid dat zij de VRE-bacterie bij zich dragen. Bij deze groep patiënten schatten we de kans dat zij opnieuw worden opgenomen in Rijnstate Arnhem echter klein in. Zij hoeven zich daarom niet te laten onderzoeken op de VRE-bacterie. Maar bij een onverhoopte opname in Rijnstate worden deze patiënten direct in isolatie verpleegd en onderzocht op de eventuele aanwezigheid van de VRE-bacterie. In isolatie verpleegd worden betekent dat alle zorgmedewerkers handschoenen en schort dragen tijdens de verzorging.

VRE is ongevaarlijk voor gezonde mensen
Als uit onderzoek blijkt dat iemand de bacterie bij zich draagt, is behandeling niet nodig, tenzij de bacterie een infectie veroorzaakt. De bacterie verdwijnt vanzelf weer uit het lichaam en geeft over het algemeen geen klachten. De VRE-bacterie is voor gezonde mensen ongevaarlijk, maar kan bij ernstig zieke mensen infecties veroorzaken. In Rijnstate zijn er nog geen patiënten ziek geworden van de VRE-bacterie. Meer informatie over de VRE (onder andere antwoorden op veel gestelde vragen) is te vinden op: www.rijnstate.nl/vre.

Actieve screening op bacteriën
Ziekenhuizen worden in toenemende mate geconfronteerd met resistente bacteriën. Dit zijn bacteriën die steeds moeilijker met antibiotica te behandelen zijn, de zogenaamde ziekenhuisbacteriën. In een ziekenhuisomgeving gedijen deze bacteriën goed. Als één van de weinige ziekenhuizen in Nederland is Rijnstate eind vorig jaar gestart met het proactief screenen van patiënten die twee weken of langer in het ziekenhuis liggen. Het doel van deze screening is het voorkomen van een onverwachte verspreiding binnen het ziekenhuis. Er wordt gescreend op een aantal bekende multiresistente ziekenhuisbacteriën, waaronder VRE. De aanwezigheid van de VRE-bacterie is bij de introductie van dit screeningsprogramma in Rijnstate Arnhem ontdekt.

Meer informatie over VRE