Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Mevr. drs. J.C.B.M. Huige

Radioloog

Mw. drs. J.C.B.M. Huige rondde haar studie geneeskunde af in 2012 aan de Universiteit Utrecht. Daarna heeft zij als arts onderzoeker gewerkt in het UMC Utrecht waar zij onderzoek deed in het kader van radiologie onderwijs (SURF project).

In 2013 is zij gestart met de opleiding Radiologie in het UMC Utrecht en Gelre ziekenhuis Apeldoorn met als differentiatie abdomenradiologie. Tevens heeft zij ook in 2013 naast haar werk als aios radiologie en onderwijsassistent radiologie een basiskwalificatie onderwijsdeskundige (BKO) gehaald.

Haar opleiding tot radioloog heeft zij in 2019 afgerond. Vanaf 2019 is zij als fellow abdomen werkzaam in Rijnstate en in 2020 is zij toegetreden als radioloog tot de vakgroep Radiologie en Nucleaire Geneeskunde.

Speciale aandachtsgebieden

  • Abdominale radiologie, m.n. gynaecologische radiologie .
  • Musculoskeletale radiologie
  • Mammoradiologie
  • Thoraxradiologie
  • PET-CT

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • European Society of Radiology (ESR)
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: