Spoedeisende Hulp
Het zenuwcentrum van de Spoedeisende Hulp

Hoe werkt het op de Spoedeisende Hulp?

Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp van Rijnstate Arnhem. Wij bieden u of u naasten zo snel mogelijk de optimale zorg die u nodig heeft. Hier leest u over het triagesysteem en de werkwijze op de Spoedeisende Hulp. 

Binnenkomst op Spoedeisende hulp

Als patiënt kunt u op verschillende manieren op de Spoedeisende Hulp terecht komen:

 • u komt per ambulance, omdat u een ongeval heeft gehad of acuut ziek bent;
 • u komt bij ons via de huisarts, vanwege ziekte of letsel;
 • u komt bij ons via de huisarts en via de röntgen, vanwege ziekte of letsel;
 • u bent ziek of heeft letsel en komt op eigen initiatief.

Inschrijving en vaststelling van de ernst van uw aandoening

 • U bent ingeschreven door een medewerker van de balie. U wordt zo spoedig mogelijk gezien door de triageverpleegkundige.
 • De triageverpleegkundige onderzoekt de ernst van uw aandoening.
 • Bij pijn krijgt u, als u dat wenst, pijnstilling toegediend.
 • In verband met een mogelijke noodzakelijke operatie vragen wij u niets meer te eten en drinken zonder toestemming van een arts of verpleegkundige.

Hoe snel bent u aan de beurt?

Op de Spoedeisende Hulp werken we met een systeem van 'triage'. Dit betekent dat we direct na binnenkomst kijken hoe snel u geholpen moet worden. Op grond van de ernst van uw klachten of letsel geeft de triageverpleegkundige u een kleurcode.

 • Rood = acuut, u wordt direct geholpen.
 • Oranje = zeer urgent, we willen dat een arts u binnen 10 minuten helpt.
 • Geel = urgent, we willen dat een arts u binnen 1 uur helpt. Als het erg druk is kan dit soms langer duren.
 • Groen = standaard, we willen dat een arts u binnen 2 uur helpt. Als het erg druk is kan het langer duren.
 • Blauw = niet urgent, het is verantwoord als u langer moet wachten. Het streven is dat een arts u binnen 4 uur helpt. Een alternatief voor u kan zijn om contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Wachten op behandeling in de wachtkamer

Wij informeren u zo goed mogelijk over de duur van de wachttijd. Als hierin grote veranderingen optreden vertellen wij u dit. De volgorde van behandeling wordt vooral bepaald door de ernst van de aandoening. Het kan dus zijn dat mensen die later zijn binnengekomen, eerder worden geholpen. Ook is de beschikbaarheid van de arts (assistent) waar u voor komt en de beschikbare ruimte van invloed. Als u tijdens uw verblijf in de wachtkamer vragen heeft kunt u deze stellen aan de triageverpleegkundige.

Behandeling in de behandelkamer

 • Wij streven ernaar u direct naar een de behandelkamer te brengen na binnenkomst.
 • Als u nog in de wachtkamer verblijft wordt u opgeroepen door de verpleegkundige of uw behandelend arts.
 • Wij verzoeken u niet meer dan twee begeleiders mee te nemen naar de behandelkamer. Alleen in overleg met de verpleegkundige kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
 • In het belang van uw en andermans privacy verzoeken wij u in de behandelkamer te blijven.
 • Met vragen over de voortgang van uw behandeling kunt u terecht bij uw verpleegkundige of de behandelend arts.
 • Als alle resultaten van de onderzoeken bekend zijn, vertelt de arts zijn/haar bevindingen.

Wachttijden

De wachttijden vóór en tijdens uw behandeling kunnen soms behoorlijk lang zijn. Voor u is het niet altijd inzichtelijk waarom u zo lang moet wachten. Mogelijke redenen van een lange wachttijd kunnen zijn:

 • Een groot patiëntenaanbod. Het spreekt vanzelf dat als er veel patiënten tegelijk zijn, u langer moet wachten voor u aan de beurt bent.
 • Wachten op bloeduitslagen. Het bloedonderzoek neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. Bij bepaalde onderzoeken kan dit oplopen.
 • U moet voor een röntgenonderzoek (bijvoorbeeld CT-scan, röntgenfoto, echo) naar de afdeling Radiologie. De medewerkers van deze afdeling verzorgen diverse (soms tijdrovende) onderzoeken voor meerdere afdelingen in het ziekenhuis. Ook hier geldt dat sommige patiënten sneller geholpen moeten worden in verband met de ernst van hun aandoening.
 • U wacht op de komst van een specialist. De in consult geroepen specialist kan elders in het ziekenhuis bezig zijn (met een spreekuur of operatie) en kan zich niet altijd direct vrijmaken voor de Spoedeisende Hulp.
 • Op de Spoedeisende Hulp worden regelmatig patiënten binnengebracht die levensbedreigend ziek of gewond zijn. Deze patiëntengroep gaat altijd voor. In de praktijk betekent dit dat zowel de arts van de Spoedeisende Hulp, de verpleegkundigen en medewerkers van de afdelingen Radiologie en laboratorium betrokken zijn bij deze opvang. Voor u betekent dit een toename van wachttijd omdat een aantal medewerkers dan niet beschikbaar is.

Administratie rond uw vertrek

Bij het verlaten van de Spoedeisende Hulp wordt uw dossier afgesloten. Uw huisarts ontvangt een digitale brief met gegevens betreffende uw behandeling.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: