Oogafwijkingen bij kinderen
Jongen met bril
Laatste informatie over het coronavirus

Orthoptie bij kinderen (traject)

Verwijzing en afspraak

Erg jonge kinderen, waarbij een afwijking wordt geconstateerd op het consultatiebureau (in de leeftijd van baby of tijdens de oogtest voor 3-jarigen), worden door de consultatiebureau-arts rechtstreeks doorverwezen naar het ziekenhuis. In deze regio is dat in de meeste gevallen rechtstreeks naar de polikliniek Oogheelkunde van Rijnstate Velp.

Wachtruimte oogheelkunde

De ouders/verzorgers van de patiënt ontvangen van de polikliniek Oogheelkunde een afspraakbevestiging. Hierin staat een datum voor het eerste consult, hoe lang het ongeveer duurt en dat de ogen van het kind gedruppeld worden.

De wat oudere kinderen, waarvan wordt vermoed, dat ze een afwijking aan de ogen hebben gaan hiermee of naar de huisarts of naar de opticien. Soms worden ze gestuurd door de schoolarts. Kan de opticien niets betekenen voor het kind dan verwijst hij hem naar de huisarts. De huisarts verwijst de patiënt in de meeste gevallen rechtstreeks naar de polikliniek Oogheelkunde van Rijnstate.

Met de verwijscode kan de ouder/verzorger zelf een afspraak inplannen bij de polikliniek Oogheelkunde. Dit kan telefonisch of via de website. Vervolgens ontvangt de patiënt een schriftelijke afspraakbevestiging, met daarin de datum voor het eerste consult. Tevens wordt daarin vermeld dat de patiënt oogdruppels toegediend krijgt.

Het bezoek aan de polikliniek Oogheelkunde

Het consult vindt plaats op de hoofdlocatie in Rijnstate Velp. De wachtkamer van de orthoptist is speciaal ingericht voor kinderen. De orthoptist stelt het kind en zijn ouders of verzorgers allereerst een aantal vragen, doet daarna een aantal onderzoeken en druppelt vervolgens de ogen. Deze druppels verwijden de pupillen waardoor het kind tijdelijk wazig kan zien en lichtgevoelig is.

Jongen krijgt oogdruppels
Dokter en jongen ogentest

Testen

Het duurt ongeveer een half uur voordat de druppels zijn ingewerkt. Door de druppels ontstaat er tijdelijk wazig zicht. In tussentijd kan er in de wachtkamer of in het restaurant op de begane grond gewacht worden. Als de druppels minimaal een half uur hebben ingewerkt en de ogen ontspannen zijn, meet de orthoptist de oogsterkte en wordt bekeken of een bril nodig is. Op basis van alle gemeten resultaten stelt de orthoptist een behandelplan op.

Behandelplan

Afhankelijk van de afwijking zijn er verschillende mogelijkheden waaronder afplakken van het oog, een bril of oogdruppels en in sommige gevallen op termijn een operatie.

Oogarts

Tot slot gaat het kind naar de oogarts. De oogarts controleert of het oog gezond is.

Het vervolg

Meestal moet het kind terugkomen voor een vervolgafspraak. Er zijn ook veel kinderen die gedurende langere periode, soms een aantal jaar, met enige regelmaat gezien worden door de orthoptist.

Lees meer over orthoptie, scheelzien en een lui oog.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: