Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

CT-scan in combinatie met een PET-scan

Uw arts heeft met u besproken dat er tegelijk met de PET-scan een CT-scan wordt gedaan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

De CT wordt uitgevoerd direct na de PET scan, op hetzelfde apparaat.

Doel van het onderzoek

Met een CT scan krijgen we informatie over de structuur en de ligging van weefsels in het lichaam. De CT-beelden kunnen we in de computer samenvoegen met de PET-beelden. Zo kunnen we beter zien waar eventuele ophoping van radioactieve stof zich precies bevindt.

PET-/CT-scan

Voorbereiding

Als bij uw PET-scan ook een CT-scan wordt gemaakt, dan krijgt u daarvoor een contrastvloeistof toegediend via het infuus. Om nierschade door het contrastmiddel te voorkomen is er speciale extra voorbereiding nodig. Deze voorbereiding komt dus bij de voorbereiding die voor de PET-scan nodig was.

Medicijnen

  • Ontstekingsremmende pijnstillers* mag u vanaf 6 uur voor het onderzoek t/m 6 uur na het onderzoek niet innemen. 
  • Overige medicatie kunt u gebruiken zoals u gewend bent

* Met ontstekingsremmende pijnstillers bedoelen we medicijnen uit onderstaande lijst (zogenaamde “NSAID’s”):

  • Meest gebruikt: Arthrotec, Advil, Aleve, Brufen, Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen, Nurofen, Otriflu, Saridon, Voltaren
  • Minder gebruikt: Arcoxia, Biofenac, Cataflam, Celebrex, Clibex, Dinastat, Mebutan, Meloxicam, Metamizol, Movicox, Momendol, Nabumeton, Orudius, Piroxicam, Rilies, Sarixell, Seratil, Spidifen, Stadium, Surgam

Veiligheidsformulier

Voor we starten met het onderzoek willen we checken of we het onderzoek veilig kunnen uitvoeren. Daarvoor gebruiken we het veiligheidsformulier.

  • U hoeft nu alleen dit veiligheidsformulier in te vullen en niet meer de vragenlijst die in de PET-instructie staat. 
  • Wilt u dit van te voren doorlezen en ons bellen op tel 088 - 005 6067 als één van de vragen op het veiligheidsformulier met “Ja” heeft beantwoord?  
  • Wilt u het veiligheidsformulier zo mogelijk thuis printen en meenemen naar het ziekenhuis? Als u niet in de gelegenheid bent om het veiligheidsformulier te printen, dan kunt u bij aankomst op de afdeling bij de balie vragen om een papieren veiligheidsformulier en in onze wachtkamer invullen.

Soms is verwijzing contrastpoli nodig

Bij uw scan gebruiken we jodiumhoudend contrast om bloedvaten en organen zichtbaar te maken. Dit contrast kan bij bepaalde patiëntengroepen leiden tot een allergische reactie of nierschade. Daarom controleren we o.a. de nierfunctie in uw bloeduitslagen. 
Als er bij u risicofactoren aanwezig zijn, kan het nodig zijn dat u voorafgaande aan het onderzoek eerst een consult heeft bij de internist. 
De internist bepaalt welke voor- en nazorg nodig is om het onderzoek veilig uit te voeren.

Meer informatie over risico's van het gebruikte contrastmiddel kunt u vinden in het hoofdstuk Risico's en bijwerkingen. 

CT scan

De CT scan wordt direct aansluitend op het PET onderzoek gemaakt. U blijft op dezelfde onderzoekstafel liggen. Voor de CT schuift u met de tafel enkele keren heen en weer. 

  • Via het infuus krijgt u contrast toegediend. Hierdoor kunt u een warm gevoel in uw hele lichaam ervaren of het gevoel hebben dat u moet plassen: dit gevoel trekt snel weer weg. 
  • Er worden soms meerdere series foto's gemaakt.

Nazorg

Wij adviseren u in de uren na het onderzoek 3-4 extra glazen water te drinken om het contrast sneller uit de bloedbaan te krijgen. 

Let op! Als u een vochtbeperkt dieet volgt is extra drinken niet nodig. 

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Contrastmiddel

De moderne jodiumhoudende contrastmiddelen geven zelden bijwerkingen.

Het contrastmiddel dat we gebruiken kan leiden tot een allergische reactie. De kans hierop is zeer klein. De risico's zijn groter als u in het verleden al eens een allergische reactie op jodiumhoudend contrast heeft gehad. Dit willen we uiteraard graag voor de start van het onderzoek weten. Als u in het verleden een allergische reactie op contrast heeft gehad, dan zullen wij u doorverwijzen naar de contrastpoli. Daar zal de internist met u bespreken welke voor- en nazorg voor u nodig is om het onderzoek veilig uit te voeren.

Bij sommige mensen is er kans op nierschade door het jodiumhoudende contrastmiddel. Er kan een tijdelijke of blijvende verslechtering van de nierfunctie ontstaan. Beschadiging van de nieren treedt alleen op bij risicopatiënten en kan voorkomen worden met juiste voor- en nazorg. Als er bij u sprake is van risicofactoren, dan zullen wij u doorverwijzen naar de contrastpoli. Daar zal de internist met u bespreken welke voor- en nazorg voor u nodig is om nierschade te voorkomen.

Lees meer over straling

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn.

Borstvoeding

Als u borstvoeding geeft, moet u de eerste 24 uur na het onderzoek kolven en de voeding weggooien. Daarna mag u uw kindje weer gewoon voeden.

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's samen met de foto's van de PET-scan. De uitslag van beide onderzoeken samen wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Ziekenhuis Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate Arnhem, afdeling Nucleaire geneeskunde: 088 - 005 6067

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: