Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Abcesdrainage op de radiologie

Uw arts heeft met u besproken dat er een abcesdrainage wordt gemaakt op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Lees daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Wat is een abcesdrainage?

Een abces is een met pus gevulde holte, die is ontstaan door een ontsteking. Bij dit onderzoek wordt een slangetje ingebracht in de ruimte waar het ontstekingsvocht zich bevindt. 

Het aanprikken wordt met behulp van de CT of de echo gedaan zodat nauwkeurig de plaats kan worden bepaald.

CT

De afkorting CT staat voor 'Computer Tomogram'.
De CT-scanner maakt met röntgenstralen dwarsdoorsneden (een tomogram) van uw lichaam. Met de computer kunnen we deze beelden bewerken, zodat we ook driedimensionale beelden van uw lichaam kunnen krijgen.
Voor het maken van de foto’s ligt u op een smalle onderzoekstafel. Deze tafel schuift in een grote ronde opening van de CT-scanner.
De laborant is tijdens het maken van de foto’s achter een glazen wand, en houdt via de intercom contact met u.
Vaak worden er meerdere series foto’s gemaakt. U hoort de röntgenbuis ronddraaien.
Na iedere serie opnames kunt u even ontspannen, maar u moet wel in dezelfde houding blijven liggen. 

CT scanner in Rijnstate

Echo-onderzoek

Bij een echografie worden beelden gemaakt van weefsels en organen met behulp van geluidsgolven (dus geen röntgenstralen). Die geluidsgolven worden uitgezonden met behulp van een klein apparaatje (zender & ontvanger) die over uw huid wordt bewogen. Op de huid wordt wat gelei aangebracht zodat dit apparaatje makkelijk kan bewegen.

Echo-onderzoek in Rijnstate

Verslag

De radioloog maakt een verslag van de procedure. Het verslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als de behandeling niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie.
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: