Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

NACD: behandelen van kalk in de schouder

Binnenkort heeft u een NACD-behandeling op de radiologie. Uw (huis)arts heeft u verteld waarom deze behandeling nodig is. In deze informatie leggen wij uit hoe het onderzoek gaat. Lees alle informatie goed door. Het kan zijn dat de uitvoering in uw situatie iets afwijkt.

 • Onder tabblad "Agenda" ziet u wanneer en waar (in welk ziekenhuis) wij u verwachten.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Leest u daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Doel van de behandeling

Kalk in een pees van uw schouder is de oorzaak van uw klachten. Daarom heeft uw behandelend arts een NACD van de schouder voorgesteld. Dit is een behandeling met als doel het lichaam te stimuleren de kalk uit de pees op te ruimen.

NACD staat voor Needle Aspiration of Calcific Deposit. Deze behandeling wordt ook wel een barbotage genoemd.

De behandeling heeft bij veel mensen het gewenste resultaat.
Soms zal herhaling nodig zijn om het gewenste eindresultaat te behalen. Dat doen we alleen als na de eerste behandeling de klachten zijn verminderd.

Voorbereiding

Kenacort® mag niet gegeven worden:

 • binnen 14 dagen na een actieve infectie
 • bij kortdurend antibiotica gebruik (als u antibiotica altijd gebruikt is het geen probleem)
 • na bepaalde soorten vaccinatie (o.a. BMR, rotavirus, BCG, varicella, gele koorts). Een griepprik, coronavaccinatie of pneumococcenvaccinatie is geen probleem. 

Als één van bovenstaande bij u van toepassing is: wilt u ons dan zo spoedig mogelijk bellen om uw afspraak te verzetten op tel. 088 – 005 7795? 

De behandeling kan pijnlijk zijn.

 • Wij adviseren u ongeveer een uur voor uw afspraak 1000 mg paracetamol (2 tabletten van 500 mg) in te nemen.

Voor dit onderzoek kunt u normaal eten en drinken en uw medicijnen innemen.

De behandeling

Met echografie wordt eerst gekeken waar de kalk zit. Na het schoonmaken van de huid verdooft de radioloog de prikplek. Dan prikt de radioloog het kalk aan met een naald. Met echografie kijkt hij daarbij of hij op de juiste plek zit. Door diezelfde naald wordt een zoutoplossing in de kalk ingebracht en direct daarna weer opgezogen. De bedoeling is dat de kalk uit elkaar valt en ook gedeeltelijk wordt opgezogen. Soms is het nodig dat er meerdere keren wordt geprikt.

 • Let op: de plek waar zich de kalk bevindt, wordt zo veel mogelijk verdoofd. Het aanprikken van de kalk zelf kan soms pijnlijk zijn. Laat de radioloog gerust weten wanneer u te veel pijn heeft. Wij kunnen dan meer verdovingsmiddel toedienen. 

Tot slot wordt nog een mix van een ontstekingsremmend middel (Kenacort®) en een pijnstiller (Bupivacaïne®) via de naald in de slijmbeurs gebracht.
De kalk die niet is opgezogen door de naald zal door het lichaam zelf opgeruimd moeten worden. Na afloop wordt er een pleister op de prikplaats op de schouder geplakt.

Hoelang duurt de behandeling?

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling (nazorg)

 • De eerste 2-3 dagen na de injectie mag u uw arm wel bewegen, maar niet zwaar tillen en de arm niet hoger dan 90 graden heffen. Daarna mag u met uw arm doen wat u er mee kunt doen.
 • De prikplek kan na afloop blauw verkleuren.
 • Na de behandeling kunt u tot twee weken napijn hebben. Om pijnklachten te verminderen kunt u naar behoefte paracetamol gebruiken. Wij adviseren maximaal 4x daags (om de 6 uur) 500 of eventueel 1000 mg paracetamol, gedurende drie dagen. Een koud kompres kan verlichting geven.

Complicaties, risico's en bijwerkingen

De arts die het onderzoek heeft geadviseerd weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Bloeding of ontsteking 

Op de prikplek ontstaat vaak een blauwe plek. Ook kan een bloeding of een ontsteking ontstaan. De klachten die kunnen duiden op een bloeding of ontsteking zijn:

 • Duizelig worden of “zich niet goed voelen”
 • Ernstige pijn, met name rondom de prikplek
 • De prikplek wordt rood, warm of erg dik
 • Meer dan 38 graden koorts

Als u in de uren/dagen na de behandeling één van de bovenstaande klachten krijgt, neemt u dan direct contact op met uw behandelend arts. Buiten kantoortijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem (tel. 088 – 005 6680). 

Echografie

Er zijn geen biologische effecten bekend van het gebruik van echografie (geluidsgolven).

Injectie met Kenacort® of Bupivacaïne

De medicijnen die we inspuiten geven geregeld bijwerkingen. Klik hier voor uitgebreide informatie over de risico’s en bijwerkingen. Leest u a.u.b. deze informatie goed door!

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of denkt te kunnen zijn of als u borstvoeding geeft, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons melden? 
Wij zullen dan met de apotheker overleggen over de te volgen procedure tijdens de behandeling in verband met de medicijnen die we toedienen tijdens de behandeling.

Controle afspraak

Ongeveer 6 weken na de behandeling wordt u terug verwacht bij uw behandelend arts. Hij/zij zal met u het effect van de behandeling bespreken. Houdt daarom het verloop van uw klachten in de weken na de behandeling bij in een dagboekje.

Verslag

Uw behandelend arts krijgt van ons een verslag hoe de procedure is verlopen. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Enkele dagen na het onderzoek kunt u zelf het verslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden
Ziekenhuis Rijnstate, afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: