Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

NACD: behandelen van kalk in de schouder

Uw arts heeft met u besproken dat we kalk in uw schouder gaan behandelen op de afdeling radiologie. In uw afspraakbevestiging ziet u wanneer en waar (in welk ziekenhuis) wij u verwachten.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Leest u daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Doel van de behandeling

Kalk in een pees van uw schouder is de oorzaak van uw klachten. Daarom heeft uw behandelend arts een NACD van de schouder voorgesteld: een behandeling met als doel het lichaam aan te zetten de kalk uit de pees op te ruimen. (NACD = Needle Aspiration of Calcific Deposit) Deze behandeling wordt ook wel een barbotage genoemd.

De behandeling heeft bij veel mensen het gewenste resultaat.
Soms zal herhaling nodig zijn om het gewenste eindresultaat te behalen. Dat doen we alleen als na de eerste behandeling de klachten zijn verminderd.

Voorbereiding

 • Kenacort® mag niet gegeven worden binnen 14 dagen na een actieve infectie, bij kortdurend antibiotica gebruik of na bepaalde soorten vaccinatie (o.a. BMR, rotavirus, BCG, varicella, gele koorts). We zullen de injectie dan moeten uitstellen. Wilt u ons zo spoedig mogelijk bellen om uw afspraak te verzetten op tel. 088 – 005 7795?
 • De behandeling kan pijnlijk zijn. Wij adviseren u ongeveer een uur voor uw afspraak 1000 mg paracetamol (2 tabletten van 500 mg) in te nemen.
  In de drie dagen na het onderzoek kunt u naar behoefte 4 x daags 500 of 1000 mg paracetamol innemen (1 of 2 tabletten van 500 mg per keer).
 • Voor dit onderzoek kunt u normaal eten en drinken en uw medicijnen innemen.

Het onderzoek

Met behulp van echografie wordt eerst gekeken waar de kalk zich precies bevindt. Na het schoonmaken van de huid verdooft de radioloog de prikplek. Met behulp van de echografie wordt dan de kalk aangeprikt met een naald. Door diezelfde naald wordt een zoutoplossing in de kalk ingebracht en vervolgens weer opgezogen. De bedoeling is dat de kalk uit elkaar valt en ook gedeeltelijk wordt opgezogen. Soms is het nodig dat meerdere keren wordt geprikt.

Tot slot wordt nog een mix van een ontstekingsremmend middel (Kenacort®) en een pijnstiller (Bupivacaïne®) via de naald in de slijmbeurs gebracht.
De kalk die niet is verwijderd zal door het lichaam zelf opgeruimd moeten worden. Na afloop wordt er een pleister op de prikplaats op de schouder geplakt. De behandeling duurt ongeveer een half uur.

Let op: de plek waar zich de kalk bevindt, wordt zo veel mogelijk verdoofd. Het aanprikken van de kalk zelf kan soms pijnlijk zijn. Laat de radioloog gerust weten wanneer u te veel pijn heeft. Wij kunnen dan meer verdovingsmiddel toedienen. 

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

 • De eerste 2-3 dagen na de injectie mag u uw arm wel bewegen, maar niet zwaar tillen en de arm niet hoger dan 90 graden heffen. Daarna mag u met uw arm doen wat u er mee kunt doen.
 • De prikplek kan na afloop blauw verkleuren.
 • Na de behandeling kunt u tot twee weken napijn hebben. Om pijnklachten te verminderen kunt u naar behoefte paracetamol gebruiken. Wij adviseren maximaal 4x daags (om de 6 uur) 500 of eventueel 1000 mg paracetamol, gedurende drie dagen. Een koud kompres kan verlichting geven.

Complicaties

Op de prikplek kan een bloeding of een ontsteking ontstaan. Als u in de uren/dagen na de behandeling één van de onderstaande klachten krijgt, neemt u dan direct contact op met uw behandelend arts. Buiten kantoortijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem (tel. 088 – 005 6680). 
De klachten die kunnen duiden op een bloeding of ontsteking zijn:

 • Duizelig worden of “zich niet goed voelen”
 • Ernstige pijn, met name rondom de prikplek
 • De prikplek wordt rood, warm of erg dik
 • Meer dan 38 graden koorts

Leest u a.u.b. de informatie over risico’s en bijwerkingen van de toegediende medicatie goed door. Het kan zijn dat hierin belangrijke informatie voor u staat.

Controle afspraak

Circa 6 weken na de behandeling wordt u terug verwacht bij uw behandelend arts. Hij/zij zal met u het effect van de behandeling bespreken. Houdt daarom het verloop van uw klachten in de weken na de behandeling bij.

Verslag

Uw behandelend arts krijgt van ons een verslag hoe de procedure is verlopen. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf het verslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden
Ziekenhuis Rijnstate, afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: