Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

CAPD dialysekatheter in de buikholte plaatsen

Uw arts heeft met u besproken dat er een CAPD (permanente dialysekatheter) wordt geplaatst op de afdeling radiologie, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Leest u daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Voor de plaatsing wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Van de afdeling Opnameplanning krijgt u apart bericht waar en hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht. 

Wat is een permanente dialysekatheter of CAPD?

U gaat binnenkort starten met peritoneaal dialyse. Hiervoor heeft u een katheter nodig in uw buikholte, een CAPD.
CAPD staat voor Continue Ambulante Peritoneale Dialyse. CAPD is een vorm van permanente dialyse, waarbij u zelf een paar keer per dag handmatig de spoelvloeistof wisselt.

U heeft de plaatsing besproken met uw nefroloog. Van de dialyseverpleegkundige krijgt u instructies over het gebruik van de katheter.
Voor meer uitleg over de katheter verwijzen we naar de informatie die u van hen heeft gekregen.

Verslag

De interventieradioloog voert de behandeling uit. Het verslag van de uitgevoerde procedure wordt naar uw behandelend arts gestuurd.
U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit dan aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate, afdeling Radiologie: 088 - 005 7795
Rijnstate, afdeling Dialyse: 088 - 005 6635

Implantaatgegevens

Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat in uw lichaam is geplaatst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een heup- of borstprothese, een pacemaker, of platen en schroeven. Wilt u meer weten over uw implantaat of prothese? Kijk dan in uw dossier op Mijn Rijnstate in het menu onder 'Implantaten'.  Hier vindt u informatie als de naam, het type implantaat, het serienummer, en de datum waarop u uw implantaat heeft gekregen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: