Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde
Patiënt en radiodiagnostisch laborant bij CT-apparaat

PICC lijn inbrengen en verzorgen

Uw arts heeft met u besproken dat er een PICC-lijn wordt geplaatst op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

  • Goede verzorging van uw PICC-lijn is erg belangrijk: lees daarom het hoofdstuk Verzorging van uw PICC-lijn goed door.
  • Gaat u direct na de plaatsing naar huis? Dan is het belangrijk dat u het pakket verzorgingsmiddelen ophaalt bij de poli-apotheek in het ziekenhuis, zodat de thuiszorg de benodigde materialen heeft om de PICC-lijn te verzorgen.

Wat is een PICC-lijn?

Voor uw behandeling is het nodig dat u medicijnen via de bloedvaten krijgt toegediend. Ook kan het zijn dat er regelmatig bloed bij u af moet worden genomen voor onderzoek. Daarom brengen we bij u in de arm een centrale katheter in. Dit noemen we een PICC-lijn (perifeer ingebrachte centrale catheter).

 

Een PICC-lijn is een centraal infuus dat in de ader van de bovenarm geplaatst wordt. Net boven de elleboogholte komt de infuuslijn met een aansluitstukje op uw huid te liggen. De rest van de lijn ligt in een ader. Het uiteinde van de lijn komt in de grote holle ader in de borstkas, net boven het hart.

Waarom een PICC-lijn?

Een PICC-lijn kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden:

  • bloedafname (alleen door bevoegde verpleegkundigen)
  • toediening van chemotherapie
  • toediening van medicatie, zoals antibiotica
  • toediening van voeding
  • toediening van middelen die bij onderzoeken worden gebruikt, zoals sommige contrastmiddelen of radioactieve stoffen, bijvoorbeeld bij een CT-scan.

Het voordeel van een PICC-lijn is dat er niet steeds een bloedvat aangeprikt hoeft te worden. Een ander voordeel van een PICC-lijn is dat de medicijnen toegediend kunnen worden in een groot bloedvat. Hierdoor ontstaat nauwelijks irritatie aan de binnenkant van het bloedvat. Hierdoor is er minder kans op ontsteking van de ader.

Een PICC-lijn kan tot ongeveer twaalf maanden blijven zitten.

Hoe wordt de katheter ingebracht?

Voorbereiding

Als u in het verleden een allergische reactie heeft gehad op jodiumhoudend contrast, dan zullen we u verwijzen naar de internist. De internist bepaalt dan welke voor- en nazorg nodig om het onderzoek veilig uit te kunnen voeren.

Voor het plaatsen van de katheter is geen andere voorbereiding nodig.

De plaatsing

Het inbrengen van de katheter gebeurt op de afdeling radiologie onder steriele omstandigheden. De radioloog die de katheter inbrengt draagt daarom een operatieschort, mondmasker en steriele handschoenen. De katheter wordt ingebracht in een ader van uw arm: meestal een ader op de bovenarm, iets boven de elleboogholte. Bij het plaatsen verdoven we de plek waar de katheter uw arm in gaat. Dit kan een onaangenaam gevoel geven. Het opschuiven van de katheter in uw bloedvat is niet pijnlijk. Het inbrengen van de katheter gebeurt met behulp van een echo en röntgenbuis. Hierdoor kunnen we de meest geschikte ader kiezen en direct zien of de katheter op de juiste plaats ligt. Soms wordt daarbij een kleine hoeveelheid contrastmiddel gebruikt. De katheter wordt op de insteekplaats bevestigd met een speciale pleister.

Verzorging van uw PICC-lijn

U ondervindt nauwelijks hinder van de PICC-lijn. Wel moet de katheter wekelijks doorgespoten worden om te voorkomen dat de katheter verstopt raakt door een bloedstolsel. Verder moet u de insteekplaats laten verzorgen. Hiervoor wordt als u thuis bent de Thuiszorg ingeschakeld.

Het is belangrijk dat iedereen die met de katheter werkt, zich aan dezelfde regels houdt met betrekking tot handen wassen en desinfecteren bij het doorspuiten van de katheter.

Lees de instructies op de pagina Verzorging van uw PICC-lijn goed door. 

  • Gaat u direct na de plaatsing naar huis? Dan moet u bij de poli-apotheek in het ziekenhuis een pakket voor de verzorging van uw katheter ophalen. De thuiszorg heeft deze materialen nodig om uw PICC-lijn te verzorgen. 

Verslag

De radioloog maakt een verslag van de procedure. Het verslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf het verslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde). 

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie. 
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: