Behandeling van chronische pijn

Uw behandeling

Hoe verloopt de eerste afspraak bij het Rijnstate Pijncentrum?

Als u door uw huisarts of een specialist wordt doorverwezen naar het Pijncentrum, wordt de verwijzing beoordeeld door een pijnspecialist. Voor acute pijnsyndromen als uitstralende pijn, pijn bij of na een herpes zoster infectie en inzakkingfracturen van de wervels starten we versneld met de behandeling.

Is de pijn al langere tijd aanwezig, dan volgt altijd eerst een gesprek op de polikliniek met de medisch of de verpleegkundig specialist. In dit gesprek worden de klachten besproken aan de hand van door u ingevulde vragenlijsten. Soms spreekt de pijnspecialist aanvullend onderzoek af of heeft hij overleg  met andere specialisten die zitting hebben in het multidisciplinaire pijnteam. Is de diagnose duidelijk, dan wordt in overleg met u een behandelplan gemaakt. Binnen het Pijncentrum wordt ook gekeken naar psychologische aspecten van pijn op uw welzijn. Dat is belangrijk omdat pijn invloed heeft op veel aspecten van uw dagelijks leven. Wij gebruiken daarvoor speciale psychologische vragenlijsten.

Hoe verloopt de behandeling?

Als de specialist van het Pijncentrum een pijnbehandeling met u afspreekt, krijgt u daarover schriftelijke informatie mee. Zodra u voor de behandeling bent ingepland, krijgt u daarover schriftelijk bericht. U krijgt dan te horen op welke dag u behandeld wordt en waar en wanneer u zich mag melden. Als u bloedverdunners gebruikt, dan wordt met u besproken of u enkele dagen voor de behandeldatum hiermee moet stoppen.

Bekijk deze video over pijnmeting

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: