Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Thuisintroductie na negatieve provocatietest

Uitkomst provocatietest

Uw kind heeft een voedselprovocatietest gehad. Met deze provocatietest gaan we na of er sprake is van een voedselallergie. Uw kind heeft hierop geen allergische reactie gehad.

Adviezen en instructies voor thuis

De kans dat uw kind thuis alsnog een reactie krijgt, is erg klein. Wel heeft uw kind deze dag andere voeding gehad dan thuis. Ook wordt de dag van de provocatietest vaak als vermoeiend ervaren. Uw kind kan hangerig zijn, andere ontlasting hebben, slecht slapen, of meer last hebben van eczeem. Dit is niet erg en deze klachten worden niet veroorzaakt door een allergische reactie.

De volgende klachten kunnen wel te maken hebben met een allergische reactie:

  • galbulten;
  • zwellingen;
  • opvallend spugen of diarree;
  • benauwdheid, piepende ademhaling.

Als u deze klachten ziet bij uw kind in de avond of nacht na de provocatie, adviseren wij u om te bellen naar het ziekenhuis. Als uw kind moeite heeft met ademhalen of als uw kind bewusteloos is, dan belt u 112.

Introduceren

Als er in de avond en nacht na de provocatietest geen allergische reactie is, dan is de uitslag van deze provocatietest negatief. Dit betekent dat uw kind geen allergie heeft voor het geteste voedingsmiddel. Om dit met u na te gaan, belt de verpleegkundige u de dag na de test.

Na een negatieve uitslag adviseren we om de volgende dag thuis te starten met het introduceren van de geteste voeding. Op de dag van de test hebben we met u besproken hoe u dit gaat doen. Dit kan door een volledige portie aan te bieden, maar soms krijgt u een thuisintroductieschema mee. Als u een schema krijgt, belt de verpleegkundige u de volgende dag om te beoordelen of u inderdaad kan gaan introduceren.

Direct starten met de thuisintroductie?

Om tolerant voor de geteste voeding te blijven, is het belangrijk om de dag na de provocatie direct te starten met de thuisintroductie. Hiermee zorgt u ervoor dat uw kind het voedingsmiddel blijft verdragen. U geeft uw kind een normale portie van het product. Soms heeft de arts u een zogenaamd introductieschema gegeven. In dat geval volgt u dat schema. Het advies is om na deze introductie het product 1 tot 2 keer per week te blijven geven. Als uw kind daarna stopt met het eten van het geteste voedingsmiddel, bestaat namelijk de kans dat uw kind alsnog een allergie ontwikkelt.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: