Pneumodilatatie
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Complicaties

Welke risico's en complicaties kunnen voorkomen?

De belangrijkste problemen die kunnen ontstaan na de behandeling zijn een gaatje in het slijmvlies van uw slokdarm, maag of darm. Als dit gebeurt, wordt u opgenomen in het ziekenhuis. In uitzonderlijke situaties is een operatie noodzakelijk. Ook kan een nabloeding voorkomen.

Complicaties door de medicatie
Een rustgevend middel kan soms leiden tot een verminderde ademhaling, waardoor de kans op verslikken iets groter is. Als u zich verslikt, kunt u een luchtweginfectie of een longontsteking krijgen.

Schade aan uw gebit
Bij patiënten met een slecht gebit kan door de bijtring schade aan het gebit ontstaan. Dit komt slechts in een enkel geval voor. Het ziekenhuis accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid.

Opname ter observatie
Verwacht uw MDL-arts dat de behandeling bij u misschien gecompliceerd verloopt, dan bestaat de mogelijkheid dat u een nacht ter observatie in het ziekenhuis blijft na de behandeling. Uw MDL-arts bespreekt dit vooraf met u.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: