Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Pneumodilatatie

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om de onderste slokdarmspier op te rekken. We noemen dit een pneumodilatatie. Hier vindt u informatie over deze behandeling en leest u wat u kunt verwachten. Het is belangrijk dat u de informatie op deze pagina's een paar dagen voor de ingreep goed doorleest.

Wat is een pneumodilatatie?

Bij een pneumodilatatie rekken we de onderste sluitspier van uw slokdarm op met een ballon die gevuld is met lucht. Dit is nodig als deze sluitspier vernauwd of verkrampt is. Deze behandeling vindt plaats onder een roesje (sedatie). 

Hoe bereidt u zich voor op de behandeling?

Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u uitleg over de behandeling en de voorbereiding. Dit gebeurt vaak digitaal. Een goede voorbereiding is belangrijk om de behandeling goed en veilig te kunnen uitvoeren.

Roesje (sedatie)
U krijgt bij deze behandeling een roesje (sedatie). Daarom is het belangrijk dat u begeleiding en vervoer naar huis regelt. De medicijnen voor het roesje verminderen namelijk uw reactievermogen. Daarom geldt voor de eerste 24 uur na de ingreep dat:

  • u niet zelfstandig mag deelnemen aan het verkeer. Regel dus van tevoren vervoer naar huis;
  • u geen belangrijke beslissingen neemt of belangrijke documenten ondertekent;
  • u geen gevaarlijke machines bedient;
  • u geen alcohol drinkt.

Voorbereidingen thuis
Volg 48 uur voor de behandeling een vloeibaar dieet. Eet bijvoorbeeld pap, vla of gladde soep. Op de dag van het onderzoek mag u vanaf 0.00 uur niks meer eten en/of drinken.

Medicatie
Het kan zijn dat u medicijnen anders of niet moet innemen voor de behandeling. Te denken valt aan:

  • Bloedverdunners
  • Diabetesmedicatie

Gebruikt u antistollingsmiddelen of medicijnen voor uw diabetes en heeft u geen instructies gehad over u medicijnen? Neem dan contact op met de afdeling Endoscopie. U mag uw ochtendmedicijnen niet innemen, tenzij anders met u is afgesproken.

Slaapapneu
Heeft u een slaapapneu (OSAS)? Neem dan het CPAP-apparaat mee naar het ziekenhuis. Tijdens de behandeling of bij het uitslapen op de nazorg bekijken we of u er gebruik van moet maken.

Zwanger
Bent u zwanger en is uw arts daarvan nog niet op de hoogte? Neem dan contact op afdeling Endoscopie.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: