Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Overplaatsing voor een hartoperatie

U bent aangemeld voor een hartoperatie en moet hier in het ziekenhuis op wachten. Hier leest u praktische informatie over de gang van zaken rondom de overplaatsing vanuit Rijnstate naar een hartchirurgisch centrum. 

Inleiding 

U wordt overgeplaatst naar een hartchirurgisch centrum omdat u een hartoperatie krijgt. Dit kan de nodige vragen oproepen. Hier geven we een algemeen beeld van de gebeurtenissen voor de overplaatsing. U leest over de onderzoeken die gaan plaatsvinden en krijgt informatie over het verloop van de overplaatsing. Ook geven we uw tips over wat u kunt regelen voor de operatie. Het is wel belangrijk om te weten dat dit voor iedereen anders kan zijn. Daarom kan het voorkomen dat de overplaatsing voor u anders verloopt dan hier staat beschreven.

De cardioloog bespreekt de medische kant van de operatie met u. In deze tekst vindt u ook informatie over de twee meest voorkomende hartoperaties. Wanneer u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft, kunt u die bespreken met de arts of verpleegkundige.

Periode in Rijnstate voor overplaatsing 

Onderzoeken 
Om alle gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de operatie vindt er een aantal onderzoeken plaats:

  • bloedafname voor laboratoriumonderzoek
  • hartfilmpje: elektrocardiogram of ECG
  • foto van de borst (hart en longen)

Bij sommige klepoperaties vragen we een aantal aanvullende onderzoeken aan om te controleren of er infecties zijn die een risico kunnen vormen voor de hartklep: 

  • controle van het gebit door de tandarts
  • foto van de bijholtes

Heeft u vragen over deze onderzoeken, dan kunt u deze aan de arts of verpleegkundige stellen.

Neuszalf 
De binnenkant van de neus is bedekt met slijmvlies. Hier zitten veel bacteriën. Sommige van deze bacteriën kunnen wondinfecties veroorzaken. Om wondinfecties te voorkomen, krijgt u een neuszalf voorgeschreven. Deze zalf moet u vanaf twee dagen voor de operatie tot vier dagen na de operatie gebruiken. De verpleegkundige legt u uit hoe u deze zalf moet gebruiken.

Wat kunt u voor de operatie regelen? 
Denkt u er goed over na of er na de operatie voldoende hulp thuis is. Na de operatie kunt u veel zelf, zoals wassen, aankleden en traplopen. Maar er zijn ook dagelijkse dingen die u niet direct zelf kunt. Zo mag u bijvoorbeeld geen zwaar huishoudelijk werk doen. Dit betekent dat u de eerste weken de hulp van anderen nodig hebt. Wie kan er helpen met het doen van de boodschappen en het huishouden? Wij raden u aan om hier al voor de operatie over na te denken en afspraken te maken met naasten.

Adviezen 

De kans op problemen tijdens de operatie is sterk afhankelijk van de aard van de ingreep en de lichamelijke conditie.

Een goede voorbereiding op de operatie is belangrijk. Probeer het dag- en nachtritme vast te houden en neem voldoende rust. Wandel over de afdeling en zoek ontspanning.

Roken 
Onderzoek heeft aangetoond dat roken slecht is voor de gezondheid. Roken is een extra belasting voor het hart. Door roken kunnen er bovendien (nieuwe) vernauwingen ontstaan in de kransslagaders. Wij raden u aan te stoppen met roken. Dit is niet altijd gemakkelijk. U kunt hierbij hulp krijgen.

Voeding 
Het is belangrijk dat u in een zo goed mogelijke voedingstoestand bent. Mogelijk heeft u minder zin in eten en bent u afgevallen. De kans op ondervoeding wordt hierdoor groter, omdat het lichaam minder energie en eiwit binnenkrijgt dan het nodig heeft om te functioneren. Ondervoeding kan nadelig zijn voor het verloop en herstel. U voelt zich dan minder goed. Spierkracht kan afnemen en er is een groter risico op complicaties, waardoor de opname langer kan duren.
Kortom: goede voeding met voldoende energie en eiwit draagt bij aan een goede conditie en ondersteunt de genezing. Heeft u hier vragen over? Overleg dan met de voedingsassistent of de verpleegkundige.

Gedachten en gevoelens 
Vooraf is niet altijd duidelijk hoe lang de wachttijd is voor de operatie. Het vooruitzicht op een hartoperatie kan gevoelens oproepen van angst, onzekerheid en verdriet, zowel bij u als bij uw naasten. Het is goed om over deze gevoelens te praten met naasten. Dit kan het herstel versnellen. Mocht er behoefte zijn om te praten met iemand over uw gevoelens en emoties, geef dit dan aan bij de verpleegkundige.

De overplaatsing 

Datum 
Van de verpleegkundige of arts krijgt u de datum van overplaatsing te horen. Dit kan de dag voor of zelfs van de operatie zijn. Doorgaans wordt u de dag na overplaatsing geopereerd. Wanneer u op vrijdag wordt overgeplaatst, vindt de operatie op maandag plaats.

Vervoer 
U wordt met de ambulance naar het hartchirurgisch centrum gebracht. Hierbij mag één naaste u begeleiden. Wij adviseren u om er rekening mee te houden dat uw naaste zelf voor het vervoer naar huis moet zorgen. Wanneer de ambulance voor een spoedgeval wordt opgeroepen, kan dit het vertrek vertragen. Naasten kunnen u ook opwachten in het hartchirurgisch centrum.

Wat neemt u mee? 
U mag één koffer of tas meenemen in de ambulance. Wij raden u aan om geen waardevolle spullen mee te nemen. Belangrijk om mee te nemen zijn een pyjama, toiletspullen, schoenen of pantoffels en voor dames een bh zonder beugels. Neem niet teveel spullen mee. U kunt geen persoonlijke bezittingen in Rijnstate achterlaten.

Opname in het hartchirurgisch centrum 

Hieronder staat beschreven wat u kunt verwachten in het hartchirurgisch centrum. Elk ziekenhuis heeft zijn eigen werkwijze. Het kan dus zijn dat er dingen anders verlopen.
Het is handig als uw naaste bij u is op de dag van aankomst in het hartchirurgisch centrum. De opnameprocedure kan de hele dag duren. U krijgt veel informatie. Het is fijn als er iemand is die samen met u naar alle uitleg kan luisteren en met wie u later alles nog eens kunt doornemen.

U ondergaat nog een aantal onderzoeken voor de operatie, zoals bloedprikken, een hartfilmpje en een foto van de longen. Bij de opname heeft u een gesprek met de verpleegkundige. De verpleegkundige coördineert de zorg en onderzoeken die volgen. De anesthesist komt bij u en geeft uitleg over de narcose en de beademing. De cardiothoracaal chirurg geeft uitleg over de operatie. Het is verstandig om al uw vragen vooraf op papier te zetten.

De dag van de operatie 
Meestal moet u op de dag van de operatie vanaf middernacht nuchter blijven. De verpleegkundige geeft u uitleg over de richtlijnen voor het nuchter blijven. Voor u naar de operatiekamer gaat, krijgt u speciale operatiekleding aan en een mutsje op. Familie of andere naasten kunnen tijdens de operatie gebruik maken van een speciale wachtruimte. Na de operatie krijgen ze uitleg over het verloop.
Na de operatie wordt u tijdelijk naar de Intensive Care gebracht. Dit is een afdeling waar ze u optimaal kunnen bewaken en observeren. Uw familie of andere naasten kunnen u daar bezoeken.

Terugplaatsing naar de verpleegafdeling 
Als uw situatie het toelaat gaat u weer terug naar de verpleegafdeling. Hier wordt verwacht dat u steeds meer zelf gaat doen, zoals vaker in de stoel zitten en uzelf wassen. De verpleegkundige begeleidt u hierbij. De fysiotherapeut komt bij u langs en richt zich op ademhalingsoefeningen en mobilisatie. Als uw toestand het toelaat, plaatsen we u na drie dagen weer met de ambulance terug naar Rijnstate.

Terugplaatsing naar Rijnstate of naar huis 

Een aantal aspecten speelt een rol in de beslissing of u vanuit het hartchirurgisch centrum direct naar huis gaat of u nog terugkomt naar Rijnstate. Denk hierbij onder andere aan uw lichamelijke conditie en de wachtlijst in Rijnstate. Gemiddeld is de opname na de operatie zeven dagen.

Terug in Rijnstate 
U wordt met de ambulance teruggebracht naar Rijnstate. De verpleegkundige heeft een opnamegesprek met u. Ook ondergaat u verschillende onderzoeken. Denk hierbij aan bloedprikken, een hartfilmpje en een foto van de longen. Een overplaatsing is intensief. U kunt zich hierdoor vermoeid voelen. Het is daarom verstandig dat u de eerste dag rustig aan doet.

U krijgt van de verpleegkundige de folder ‘Verder na een hartoperatie’. Hierin staat onder andere uitleg over het herstel en de leefregels. U kunt deze folder rustig doorlezen en eventuele vragen opschrijven.

Fysiotherapeut 
De fysiotherapeut pakt de behandeling weer op. Voordat u ontslagen wordt, gaat de fysiotherapeut met u traplopen. Hiermee kan de fysiotherapeut uw belastbaarheid meten.

Revalidatie 
U wordt aangemeld voor Hartrevalidatie.
De cardiovasculair verpleegkundige komt voor het ontslag bij u langs om het hartrevalidatietraject, de leefregels en risicofactoren met u door te nemen. Twee weken na uw ontslag heeft u een afspraak met de cardiovasculair verpleegkundige, die het hartrevalidatietraject opstart. Deze afspraak krijgt u thuis gestuurd. Meer informatie staat in de folder ‘Hartrevalidatie’.

Ontslag vanuit het hartchirurgisch centrum naar huis 

Als u bij ontslag uit het hartchirurgisch centrum naar huis gaat, wilt u dan contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 - 005 7415. In overleg met u kan dan het hartrevalidatietraject opgestart worden.

Naar huis en hoe nu verder 
Tijdens de opname bespreekt de verpleegkundige met u of er na uw ontslag extra zorg thuis nodig is. Wanneer u gebruik wilt maken van huishoudelijke hulp, dient u dit zelf aan te vragen bij de gemeente. Zie de folder ‘Ontslag uit het ziekenhuis. Wat regelt u zelf?’

Tot slot 

Een hartoperatie en overplaatsing naar een hartchirurgisch centrum is ingrijpend. We hopen dat deze informatie u meer duidelijkheid geeft. Wanneer u nog vragen heeft, dan kunt u deze aan de verpleegkundige stellen.
We wensen u sterkte in deze periode en een voorspoedig herstel.

Meer informatie 

Folders hartstichting 
Een bypassoperatie van de kransslagaders
Een hartklepaandoening: wat betekent dat?

Websites 
www.hartstichting.nl
www.radboudumc.nl
www.antoniusziekenhuis.nl
www.antoniushartcentrum.nl

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: