Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Osteotomie

U komt in aanmerking voor een correctieve ingreep aan uw kaak en zult hiervoor te zijner tijd worden opgenomen. Tijdens een gesprek met de kaakchirurg of de orthodontist hebt u informatie gekregen over de aard van de geconstateerde kaakafwijking, de behandeling en eventuele risico's van die behandeling. Hierdoor bent u in staat mee te beslissen over de behandeling. Wanneer u vragen hebt, zal uw behandelend specialist deze graag beantwoorden. Hier kunt u het een en ander nog eens nalezen. 

Normaal gesproken wordt een afwijking in de stand van het gebit behandeld door een orthodontist. Een orthodontist is een tandarts die gespecialiseerd is in het recht zetten van tanden. Operatief ingrijpen door een kaakchirurg is nodig wanneer er zulke grote verschillen zijn tussen de stand, de vorm of de afmeting van boven- en onderkaak, dat behandeling door de orthodontist alleen niet mogelijk is. Ook de vorm van uw gezicht kan tot het besluit leiden de voorkeur te geven aan een operatie. Bij u is een combinatie van orthodontie en kaakchirurgie nodig om tot goede resultaten te komen.

Voorbereiding 

Het ontwerpen van het plan voor de behandeling begint met het eerste gesprek met orthodontist en kaakchirurg. Het plan wordt opgesteld door deze specialisten, vaak ook in overleg met uw eigen tandarts. Hierbij wordt gebruik gemaakt van röntgenfoto's en een afdruk van het gebit. De eigenlijke behandeling zal in geen geval beginnen voordat u volledig bent ingelicht over wat er zal worden gedaan, en alleen als u het er volledig mee eens bent.

Meestal zal het noodzakelijk zijn om vóór de operatie de tanden recht te zetten door middel van een orthodontische behandeling. Dit kan ertoe leiden dat voor een periode van enkele maanden tot ruim een jaar apparatuur wordt gebruikt om de tanden in de juiste stand te krijgen voor de operatie (zie foto op blz. 5).

Hierna wordt het definitieve plan voor de chirurgische ingreep vastgesteld. Er worden dan weer röntgenfoto's en dia's gemaakt en afdrukken van het gebit genomen. Dit wordt een "set-up" genoemd. Daarna neemt de behandelend kaakchirurg alle bijzonderheden over de operatie, het verblijf in het ziekenhuis en de herstelperiode met u door. Ook op dit moment hebt u gelegenheid om vragen te stellen.

De operatie 

De operatie vindt plaats onder algehele narcose in het ziekenhuis. De duur van het verblijf in het ziekenhuis varieert van een tot twee nachten, afhankelijk van de aard van de ingreep en de snelheid van de genezing.

Voor de operatie krijgt u eerst injecties met een kalmerende uitwerking, ter voorbereiding op de narcose. Daarna wordt u naar de operatiekamer gebracht. U krijgt een infuus om medicijnen in het bloed te brengen. Omdat de operatie in de mond plaatsvindt en algehele narcose vereist is, zal het meestal nodig zijn een ademhalingsbuisje van de neus naar de luchtpijp in te brengen. Dit gebeurt pas als u slaapt. Na voltooiing van de operatie zal het ademhalingsbuisje tussen neus en luchtpijp zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Het infuus zal meestal tot de volgende morgen op zijn plaats blijven. 

Osteosyntheseplaatjes  

Tijdens de operatie worden de verplaatste delen van de kaak weer aan elkaar gezet met metalen plaatjes en schroefjes (osteosynthese-plaatjes). De kaakchirurg zal met u bespreken of deze plaatjes er in een later stadium (minstens een half jaar later) weer uit moeten. 

Na de operatie 

Na een kaakosteotomie valt de pijn doorgaans erg mee. Zonodig kunt u in het ziekenhuis pijnstillende middelen krijgen. Na de operatie zwelt uw gezicht meestal flink. De mate waarin dit geschiedt, verschilt van geval tot geval en hangt af van de soort operatie en van de individuele reacties hierop. De zwelling bereikt gewoonlijk haar hoogtepunt binnen 24 uur na de operatie. Daarna worden het gezicht en soms de hals en de borst blauw en geel, zoals na een bloeduitstorting. Na een week zal de zwelling vrijwel verdwenen zijn. Het is echter mogelijk dat enkele weken tot maanden na de operatie nog restanten van de zwelling aanwezig zijn.

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zal alles worden gedaan om het zwellen van het gezicht tot een minimum te beperken. Direct na de operatie zal met behulp van een ijszak de zwelling worden tegen gegaan. Het is aan te raden de eerste twee dagen na de operatie het hoofd iets omhoog te houden.

Het is normaal dat er wat bloed in de mond komt na de operatie. Gedurende enkele weken na een operatie aan de bovenkaak, kan af en toe ook een bloedneus worden verwacht.

Na de operatie worden de kaken meestal met losse elastieken, die beweging toelaten, in de juiste stand gehouden. Meestal hebt u ook een plastic plaatje (wafer, zie foto verderop) in de mond, dat ervoor zorgt dat u uw kaken goed op elkaar kunt zetten. De kaken worden tijdens de operatie in een van tevoren bepaalde positie geplaatst. De juiste verhouding tussen de tanden van de boven- en onderkaak wordt verzekerd door dit plaatje (wafer), dat is vervaardigd op een gipsafdruk van het gebit.

Vooral na operaties aan de onderkaak is het gebruikelijk dat de onderlip en kin enigszins doof aanvoelen. Dit gevoel verbetert in de loop van enkele weken tot maanden en wordt in de meeste gevallen weer normaal. Het herstel van dat gevoel wordt meestal voorafgegaan door een periode van spontane prikkeling in de lip of kin. Het is ook mogelijk dat de lip en kin tijdelijk juist extra pijnlijk worden bij aanraking.

Direct na de operatie en nog enige tijd daarna kan het spreken moeilijk zijn. Dit merkt u vooral bij telefoongesprekken. Het normale mondelinge contact -gewoon met iemand praten- zal weer snel mogelijk zijn. 

Eten en drinken  

Het is belangrijk na de operatie voldoende te drinken. Een volwassene heeft per 24 uur ongeveer 2,5 liter vocht nodig. U kunt dit bereiken door voortdurend kleine slokjes te nemen. Ga zo spoedig mogelijk weer gewoon drinken uit een kop of een glas.

Gedurende 6 weken na de operatie blijft u op een vloeibaar of zacht dieet, rijk aan calorieën en eiwitten. Toch kunt u gewicht verliezen. In de eerste 2 weken na de operatie kan men soms 2 tot 5 kilo afvallen. Probeer het suikergebruik te beperken om het ontstaan van gaatjes in de kiezen te voorkomen.  

Orthodontische beugel die ook tijdens de operatie wordt gebruikt
Wafer

Bij ontslag uit het ziekenhuis ontvangt u een dieetvoorschrift. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt u zo nodig een diëtiste raadplegen. 

Mondverzorging 

De eerste dag na de operatie moet u spoelen met lauw zout water. Daarna is het noodzakelijk om zo snel mogelijk te gaan poetsen met een zachte, kleine tandenborstel. Poets met kleine draaiende bewegingen de tanden en het tandvlees aan de buitenkant en zo mogelijk ook aan de binnenkant. Verzorg de mond zeker 4 keer per dag op deze manier om onnodige ontstekingen te voorkomen. Bij controle op de polikliniek wordt zo nodig een afspraak bij de mondhygiëniste van het ziekenhuis gemaakt voor verdere instructies. 

Bezoek 

Na de operatie is uw gezicht meestal fors gezwollen. Uw gezicht ziet er daardoor vaak anders uit dan normaal. Het is beter uw bezoek daar van tevoren op te wijzen, zodat zij niet schrikken.

Het herstel 

Kaakoperaties verschillen in zoverre van vele andere chirurgische ingrepen dat de patiënten in het algemeen gezond zijn en daardoor sneller kunnen herstellen. Het is beter zo actief mogelijk te zijn, zodat u zo spoedig mogelijk uw normale bezigheden kunt hervatten. De genezing van de kaken duurt zes weken. Daarna kunt u weer redelijk normaal eten, al blijven de kaken nog wat stijf. Met oefeningen kunt u de kaakbeweging weer verbeteren. 

Tijdens de periode van genezing bezoekt u regelmatig de polikliniek om de stabiliteit van de kaken te laten controleren. Speciale röntgenfoto's worden gemaakt om veranderingen in de positie van de kaken te signaleren.

Afhankelijk van de eisen die aan uw behandeling worden gesteld, kunnen in deze periode ook andere hulpmiddelen worden gebruikt.

De gehele chirurgische fase, met inbegrip van de voorbereidingen en de controle na de operatie, neemt gewoonlijk twee tot drie maanden in beslag. Hierna gaat de orthodontist verder met zijn behandeling. 

Implantaatgegevens

Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat in uw lichaam is geplaatst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een heup- of borstprothese, een pacemaker, of platen en schroeven. Wilt u meer weten over uw implantaat of prothese? Kijk dan in uw dossier op Mijn Rijnstate in het menu onder 'Implantaten'.  Hier vindt u informatie als de naam, het type implantaat, het serienummer, en de datum waarop u uw implantaat heeft gekregen.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: