Opheffen kromstand van de penis
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Voor de operatie

Kort voor uw operatie in Rijnstate Arnhem krijgt u een afspraak voor een bezoek aan het opnameplein. Tijdens dit bezoek brengt een gastvrouw/-heer u naar verschillende zorgverleners voor een gesprek en/of onderzoek. Het doel van het opnameplein is om een goed beeld van u te krijgen voor de operatie en om u informatie te geven.

  • Een apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door.
  • De spreekuurassistent van de anesthesioloog geeft u informatie over de operatie en meet onder andere uw bloeddruk.
  • De anesthesioloog bespreekt met u op welke wijze u wordt verdoofd tijdens de operatie (anesthesie) en luistert naar uw hart en longen. De anesthesioloog schat in welke risico’s er voor u zijn tijdens de behandeling en hoe deze kunnen worden verkleind.

In sommige gevallen laat de anesthesioloog aanvullend onderzoek doen. Dit kan bloedonderzoek, een hartfilmpje (ECG) of röntgenonderzoek zijn. Ook kunnen we nog een afspraak voor u maken bij bijvoorbeeld een internist of cardioloog. Bij de anesthesioloog hoort u ook welke medicijnen u op de dag van de behandeling nog mag innemen en met welke medicijnen u moet stoppen, zoals antistollingsmiddelen. Het is belangrijk dat u zich houdt aan de voorschriften van de anesthesioloog en uw uroloog.

De opname

De opname duurt gemiddeld twee dagen. Meestal gaat u op de dag van de operatie naar het ziekenhuis. Soms wordt u een dag eerder opgenomen. Als u op de operatiedag wordt opgenomen, moet u nuchter zijn. Dat betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niet meer mag eten en drinken. Het is belangrijk dat u zich aan de voorschriften van de anesthesioloog houdt. Een verpleegkundige brengt u naar uw kamer, neemt eventuele bijzonderheden met u door en beantwoordt uw vragen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: