Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Ontmoetingsbijeenkomst voor ouders

 

Wekelijks organiseert de afdeling Geboortezorg een ontmoetingsbijeenkomst voor ouders. Hier vindt u meer informatie over deze groep en leest u wat u kunt verwachten.

Wat is de ontmoetingsbijeenkomst voor ouders?

De ontmoetingsbijeenkomst is een initiatief van de afdeling Geboortezorg. De groep is bedoeld voor ouders van kinderen die:

  • Bij een zwangerschapsduur van minder dan 35 weken zijn geboren;
  • Intensieve zorg op de NICU nodig hebben gehad;
  • Lange tijd zijn opgenomen op de afdeling Geboortezorg.

Wat kunt u hiervan verwachten?

  • Steun
  • Herkenning en erkenning
  • Gezelligheid
  • Ruimte om je verhaal te vertellen
  • Kennis opdoen
  • Vertrouwen en respect

Tijdens deze bijeenkomsten komt u in contact met andere ouders. U kunt kennis en ervaringen met elkaar delen en herkenning vinden in de verhalen die u elkaar vertelt. De ontmoetingsbijeenkomst kan ook helpen bij de voorbereiding als u weer naar huis gaat.

Elke week bespreken we een ander thema. Een fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, psycholoog, follow-up verpleegkundige of draagdoekconsulent leidt de bijeenkomst.

Waar en wanneer zijn de bijeenkomsten?

De bijeenkomst is elke dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur in de familiekamer van de afdeling Geboortezorg.

Deelname is geheel vrijblijvend en er zijn geen verplichtingen. U kunt de bijeenkomst 1 keer of vaker bezoeken.

Meer informatie en aanmelden

Heeft u interesse en wilt u meer informatie ontvangen? Spreek de verpleegkundige die voor uw kind zorgt aan.

U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 14:00 aanmelden via het mailadres oudersupport@rijnstate.nl

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: