Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Kinderen veilig

Kinderen veilig hebben aandacht voor een veilige en gezonde ontwikkeling van ieder kind en iedere jongere. Hier leest u wat u daarvan merkt als u met uw kind in ons ziekenhuis bent.

Alle ouders/verzorgers die met een kind op de Spoedeisende hulp of andere afdelingen in het ziekenhuis komen krijgen deze informatie.

Wat kunt u verwachten? 

Uw kind krijgt natuurlijk eerst de behandeling die hij of zij nodig heeft. Daarnaast bekijkt de arts of er aanwijzingen zijn voor een . Ook kunnen we u als ouders een aantal vragen stellen over uw thuissituatie.

We onderzoeken elk kind dat voor onderzoek of behandeling ons ziekenhuis binnenkomt. Ook als het bijvoorbeeld alleen maar voor een gekneusde enkel is.

U kunt zelf ook in een onveilige thuissituatie terechtkomen.

Niemand kiest daar bewust voor. We blijven alert op signalen van problemen in de leefsituatie van uw (ongeboren) kind. Ook als u als volwassene als patiënt in ons ziekenhuis komt en we zorgen over uw thuissituatie hebben.

Een onveilige thuissituatie voor u en uw kind is bijvoorbeeld alcohol- of drugsmisbruik, huiselijk geweld of psychische problemen binnen een gezin.

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Soms krijgen we het vermoeden dat er problemen zijn. Bijvoorbeeld problemen thuis, waardoor het kind niet veilig is.

Bij zulke vermoedens bespreekt de arts of de verpleegkundige ze met u tijdens de behandeling. Als we na de behandeling nog steeds twijfelen, neemt de arts contact op met u.

De Meldcode Kindermishandeling en huiselijks geweld is een wettelijke richtlijn. Deze is samengevat in 5 stappen. Hierin staat wat een arts of andere behandelaar moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De stappen zijn als volgt:

 1. De signalen in kaart brengen en opschrijven in het medisch dossier.
  2. Advies vragen aan een deskundige collega en/of bij Veilig Thuis.
  3.  In gesprek gaan met en/of de ouder(s)/verzorger(s).
  4.  Overleggen met andere betrokken hulpverleners, zoals de huisarts
  5. De zaak sluiten, hulp regelen of een melding bij Veilig Thuis doen.

Samen met u kijken we hoe wij kunnen helpen om de problemen op te lossen. Ons doel is om kind én ouders/verzorgers te helpen.

Rijnstate heeft een speciale werkgroep: ‘Kinderen veilig’.

Deze werkgroep bekijkt de formulieren die de arts invult. Elke 2 weken bespreekt de werkgroep

 • kinderen van wie we vermoeden dat
 • kinderen met een onduidelijke reden voor de verwonding.

De werkgroep beoordeelt welke hulp nodig is, zoals verder onderzoek, controle op de gezinssituatie of ondersteuning. Soms nemen we ook contact op met de huisarts.

In de werkgroep zitten artsen en verpleegkundigen van de Kindergeneeskunde en de Spoedeisende Hulp, een psycholoog, een verpleegkundig specialist GGZ, een medisch pedagogisch zorgverlener, een medisch maatschappelijk werker, een vertrouwensarts van Veilig Thuis en de aandachtsfunctionaris kindermishandeling van Rijnstate.

We nemen contact met u op als we aanvullend advies geven.

Dit doet een van de professionals uit de werkgroep. Dit gebeurt vaak binnen 2 weken na uw bezoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: