Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Kinderen veilig

Wij hebben aandacht voor een veilige en gezonde ontwikkeling van ieder kind en iedere jongere. Hier leest u wat u daarvan merkt als u met uw kind in ons ziekenhuis bent. Alle ouders/verzorgers die met een kind op de Spoedeisende hulp of andere afdelingen in het ziekenhuis komen krijgen deze informatie.

Wat kunt u verwachten? 

Als u met uw kind (tot 18 jaar) bij de Spoedeisende Hulp of op een andere plek in ons ziekenhuis komt, krijgt uw kind natuurlijk de behandeling die hij of zij nodig heeft. Daarnaast bekijkt de arts uw kind van top tot teen om te zien of er aanwijzingen zijn voor een onveilige en bedreigde ontwikkeling. Ook kan het zijn dat we u als ouders een aantal vragen stellen om meer te weten te komen over uw thuissituatie. Elk kind dat voor onderzoek of behandeling ons ziekenhuis binnenkomt, wordt op deze manier onderzocht. Ook als het bijvoorbeeld alleen maar komt voor een gekneusde enkel.

De arts vult bij de behandeling van kinderen op de Spoedeisende hulp altijd een digitaal signaleringsformulier in. Op dit formulier staat voor welk medisch probleem uw kind is behandeld en wat de oorzaak van het medisch probleem is. Ook de resultaten van het aanvullende onderzoek worden op dit formulier vermeld. Dit formulier is onderdeel van het digitale patiëntendossier van uw kind.

Ook als u als volwassene als patiënt in ons ziekenhuis komt en er zorgen zijn over uw thuissituatie, zijn we alert op signalen van problemen in de leefsituatie van uw (ongeboren) kind.

Door omstandigheden of gebeurtenissen kan het voorkomen dat u in een onveilige thuissituatie terechtkomt. Niemand kiest daar bewust voor.
Wij spreken van een onveilige thuissituatie voor u en uw kind als er sprake is van bijvoorbeeld alcohol- of drugsmisbruik, huiselijk geweld of psychische problemen binnen een gezin.

Samen bespreken 

Soms ontstaat er tijdens of na het bezoek in het ziekenhuis het vermoeden dat er problemen zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen in de thuissituatie zijn, waardoor de veiligheid of ontwikkeling van het kind belemmerd of bedreigd is. Als er vermoedens zijn, bespreekt de arts of de verpleegkundige deze met u als ouder/verzorger tijdens de behandeling. Als er na de behandeling twijfels zijn, neemt de arts contact op met u.

Samen met u kijken we hoe wij kunnen helpen om de problemen op te lossen. Ons doel is om zowel kind als ouders/verzorgers hulp aan te bieden (als dat nodig is).

Werkgroep 

Rijnstate heeft een speciale werkgroep ‘Kinderen veilig’ die de ingevulde signaleringsformulieren kritisch bekijkt. Elke twee weken bespreekt de werkgroep de kinderen bij wie er een vermoeden is dat de veiligheid en/of ontwikkeling belemmerd of bedreigd is en de kinderen met een onduidelijke verklaring voor het letsel.

Als vermoedens zijn dat de veiligheid of ontwikkeling van een kind in het geding is, beoordeelt de werkgroep welke hulp nodig is, zoals verder onderzoek of ondersteuning. In sommige gevallen nemen we ook contact op met de huisarts en/of checken we of er een melding is in de Verwijsindex Gelderland.

In de werkgroep zitten artsen en verpleegkundigen van kindergeneeskunde en de Spoedeisende Hulp, een psycholoog, een verpleegkundig specialist GGZ, een medisch pedagogisch zorgverlener, een medisch maatschappelijk werker, een vertrouwensarts van Veilig Thuis en de aandachtsfunctionaris kindermishandeling van Rijnstate.

Melding in Verwijsindex Gelderland 

In de Verwijsindex Gelderland geven wij een signaal af dat wij ons zorgen maken over een kind. Het doel van dit signaal is dat andere professionals de hulp op elkaar kunnen afstemmen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leraren of andere zorgverleners, die zich mogelijk ook zorgen maken over het kind. Als wij melding doen in de Verwijsindex Gelderland, wordt u als ouder/verzorger hierover geïnformeerd. De verpleegkundige heeft een folder met uitleg over de Verwijsindex Gelderland.

Alle ziekenhuizen in Nederland werken volgens landelijke richtlijnen op deze manier met als doel een veilige ontwikkeling van uw kind en veiligheid in het gezin.

Vragen? 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze informatie? De arts of verpleegkundige beantwoordt ze graag.
Telefoonnummer 088 - 005 8888.

Meer informatie kunt u vinden op:
www.vooreenveiligthuis.nl
www.multisignaal.nl/gelderland-foodvalley/ (verwijsindex Gelderland)

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: