Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Kinderastmaspreekuur

Uw kind is vanwege luchtwegklachten doorverwezen naar de kinderarts in Rijnstate. Tijdens het kinderastmaspreekuur onderzoeken we of uw kind mogelijk astma heeft. Hier leest u wat het kinderastmaspreekuur inhoudt en hoe u en uw kind zich kunnen voorbereiden. 

Wat is het kinderastmaspreekuur? 

Tijdens dit spreekuur wordt in één dagdeel onderzocht: 

  • of uw kind wel of geen astma heeft
  • waardoor de klachten worden veroorzaakt
  • of behandeling of mogelijk een vervolgonderzoek noodzakelijk is

Het spreekuur is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 18 jaar met luchtwegklachten. 

Voor het bezoek aan het ziekenhuis 

Voor we de juiste diagnose kunnen stellen, is het van belang te weten of uw kind wel of niet allergisch is. Als er geen recent allergieonderzoek bekend is, ontvangt u samen met deze informatie een aanvraag voor bloedonderzoek naar allergie. Locaties om bloed te laten afnemen bij u in de buurt vindt u op onze website www.rijnstate.nl/bloedafname.

LET OP: 
Wanneer uw kind niet recent is onderzocht op allergieën, wilt u dan uiterlijk één week voor het ziekenhuisbezoek bloed laten afnemen, zodat de uitslagen op de dag van het bezoek bekend zijn.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis? 

Bij het bezoek aan Rijnstate is het belangrijk dat u alle medicatie die uw kind gebruikt, inclusief de eventuele voorzetkamer, meeneemt. Verder hebben wij het medicijnpaspoort van uw kind nodig. Dit is verkrijgbaar via uw apotheek. Neemt u ook de Rijnstatekaart van uw kind mee.

Het bezoek aan de polikliniek 

U wordt samen met uw kind verwacht op de tijd en de plaats die in de uitnodigingsbrief staan. Alle onderzoeken en gesprekken zijn zoveel mogelijk gepland op één dagdeel. Hierdoor heeft u waarschijnlijk na één bezoek aan het ziekenhuis al duidelijkheid over de diagnose en behandeling.

Eerst doen we een longfunctieonderzoek. Dit onderzoek duurt ongeveer 45 minuten en bestaat meestal uit twee testen: een flow-volumemeting en mogelijk een NO-meting. Het is belangrijk dat uw kind vóór het onderzoek geen luchtwegverwijdende medicatie gebruikt, zoals salbutamol, Ventolin, Seretide of Symbicort. Meer informatie, de stoptijden voor deze medicatie en de mogelijke overige voorbereidingen staan in de bijgevoegde folder over longfunctieonderzoek. 

Na het longfunctieonderzoek gaat u samen met uw kind naar de kinderlongverpleegkundige. De kinderlongverpleegkundige bespreekt met u een vragenlijst over de luchtwegklachten. Ook kunt u met de verpleegkundige uw vragen bespreken.

Aansluitend gaat u naar de kinder(long)arts. De kinder(long)arts onderzoekt uw kind lichamelijk, stelt aanvullende vragen en bespreekt de uitslagen van de onderzoeken met u. Met de uitkomsten van de onderzoeken en de gesprekken bespreekt de arts vervolgens met u wat de vervolgstappen zijn.

We raden u aan om tijdens het bezoek aan het ziekenhuis geen jongere broertjes of zusjes mee te nemen. Het kinderastmaspreekuur duurt namelijk vrij lang en is behoorlijk intensief.

Diagnose astma 

Als de diagnose astma is gesteld, gaat u na het bezoek aan de kinderarts terug naar de kinderlongverpleegkundige. Hier krijgen u en uw kind uitleg over astma, de werking en het gebruik van medicatie, praktische adviezen en eventuele maatregelen om uw huis aan te passen als er sprake is van huisstofmijtallergie. Deze informatie krijgt u ook op papier mee naar huis en wordt in het patiëntenportaal digitaal voor u klaargezet.

Na de diagnose 

Wanneer het nodig is, krijgt u voor u naar huis gaat recepten mee en een afspraak voor een controlebezoek aan de kinderarts en eventueel de kinderlongverpleegkundige. Wij informeren de huisarts over de uitkomst van uw bezoek aan het kinderastmaspreekuur.

Vragen 

Heeft u nog vragen over dit spreekuur? Neem dan gerust contact op met één van onze kinderlongverpleegkundigen. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer: 088 - 005 7782.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: