Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Gastroscopie

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u binnenkort een gastroscopie krijgt. Dit is een onderzoek van uw slokdarm, maag en het eerste deel van uw dunne darm. Tijdens dit onderzoek wordt de endoscoop (een flexibele slang) via uw mond en slokdarm in uw maag gebracht. Aan het uiteinde van de endoscoop zit een camera. Zo kan de arts het slijmvlies van uw slokdarm, maag en het begin van de dunne darm bekijken.

Kunt u onverwacht niet komen, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Endoscopie in Arnhem via telefoonnummer 088 - 005 6800.

Voorbereidingen thuis 

Hoe bereidt u zich thuis voor? 

 • Tot zes uur voor de behandeling mag u een kop thee en een beschuitje;
 • Tot twee uur voor de behandeling mag u alleen water (zonder koolzuur) of thee zonder suiker;
 • Tot 60 minuten voor de ingreep mag u niet meer roken maar wel uw tanden poetsen of een klein slokje water om medicijnen in te nemen.

Gebruik van medicijnen 

Gebruikt u medicijnen, zoals antistollingsmiddelen of diabetesmedicatie? Dan is dit in de digitale vragenlijst die u heeft ingevuld aan de orde geweest. Inmiddels weet u of u moet stoppen met uw medicijnen of dat u tijdelijk het gebruik moet aanpassen.

Een roesje 

Als er met u is afgesproken dat u een roesje (sedatie) krijgt, is het verplicht om begeleiding en vervoer naar huis te regelen. Het medicijn voor het roesje vermindert namelijk uw reactievermogen. Daarom geldt voor de eerste 24 uur na het onderzoek of de behandeling dat: 

 • u niet zelfstandig mag deelnemen aan het verkeer. Regelt u dus van tevoren vervoer naar huis;
 • u geen belangrijke beslissingen neemt of belangrijke documenten ondertekent;
 • u geen gevaarlijke machines bedient;
 • en u geen alcohol drinkt.

Voorbereidingen in het ziekenhuis 

 • Neem bij ieder bezoek en/of onderzoek uw Rijnstatekaart mee. Zorg dat de gegevens op uw Rijnstatekaart kloppen.
 • U meldt zich bij de aanmeldzuil van de afdeling Endoscopie, route 18.
 • Een verpleegkundige haalt u op en brengt u naar de voorzorgkamer. Daar vinden de voorbereidingen met betrekking tot het onderzoek plaats.
 • Hierna neemt u nog even plaats in de wachtkamer tot u wordt opgehaald voor het onderzoek.
 • U wordt verzocht plaats te nemen op de onderzoekstafel en op uw linkerzij te gaan liggen.
 • Heeft u een kunstgebit, dan moet u deze uitdoen. Neem hiervoor uw eigen gebitsbakje mee naar het ziekenhuis. Als u uw eigen gebit nog heeft, krijgt u een bijtring tussen uw tanden om de endoscoop en uw tanden te beschermen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een arts, geassisteerd door twee verpleegkundigen.

Het onderzoek 

De arts legt de endoscoop achter in uw keel en vraagt u te slikken. De endoscoop wordt voorzichtig via de slokdarm tot in uw maag geschoven, waarna de arts het maagslijmvlies bekijkt. U kunt ondertussen rustig blijven ademhalen. De arts blaast via de endoscoop wat lucht in uw maag, slokdarm en dunne darm waardoor deze beter kunnen ontplooien. Zo kan de arts het slijmvlies goed bekijken. Het onderzoek duurt ongeveer vijf tot tien minuten.

Eventuele afwijkingen die de arts kan zien, zijn zweertjes, ontstekingen, bloedingen en gezwellen. Zo nodig haalt de arts tijdens het onderzoek kleine stukjes weefsel (biopten) weg voor nader onderzoek. Dit is niet pijnlijk. 

Na het onderzoek

Uw keel kan na het onderzoek wat gevoelig zijn en u kunt u last hebben van het opboeren van lucht. 

Nadat u het roesje (sedatie) heeft gekregen, moet u nog minimaal 1 uur op de nazorgkamer blijven. Als u wakker genoeg bent, krijgt u iets te eten en te drinken.

Voordat u naar huis gaat, krijgt u een uitslagbrief mee met de bevindingen van het onderzoek. Hierin staat ook of u een vervolgafspraak krijgt. Deze afspraak kan telefonisch zijn of op de polikliniek. Ook krijgt u adviezen mee voor thuis.

Door de medicatie mag u niet zelfstandig naar huis, u moet op de afdeling Endoscopie worden opgehaald. Uw begeleiding wordt door ons gebeld. Door de medicatie voor het roesje mag u niet alleen naar huis en moet u op de afdeling Endoscopie worden opgehaald. Uw begeleiding wordt door ons gebeld.

De endoscopist verwerkt de bevindingen van het onderzoek in een digitaal verslag. Dit verslag wordt naar uw huisarts gestuurd.

Complicaties 

Een gastroscopie is over het algemeen een veilig onderzoek, waarbij complicaties zelden voorkomen. Toch kan het een enkele keer gebeuren dat een patiënt zich tijdens het onderzoek verslikt en er wat maaginhoud in de longen terechtkomt. Patiënten die voor het onderzoek een roesje krijgen, kunnen soms last krijgen van een verminderde ademhaling. Soms treedt er na het verslikken een luchtweginfectie of een longontsteking op. Bij patiënten die met spoed worden opgenomen en daardoor niet nuchter zijn, kan deze complicatie zich eerder voordoen.

Als de gastroscoop moeizaam de keel kan passeren of er vernauwingen in de slokdarm zijn, komt het in zeldzame gevallen voor dat er een beschadiging in de slokdarm of in de maag ontstaat. Hoe meer ingrepen tijdens het onderzoek worden verricht, des te groter is de kans op complicaties. Toch komen ook dan complicaties slechts zelden voor. Bij patiënten met een slecht gebit kan door de bijtring schade aan het gebit ontstaan. Dit komt slechts in een enkel geval voor. Het ziekenhuis accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid.

Vragen? 

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stelt u ze dan gerust aan de arts of verpleegkundige voordat het onderzoek plaatsvindt. U kunt voor eventuele dringende vragen ook contact opnemen met de afdeling Endoscopie. 

Telefoonnummers 

 • Afdeling Endoscopie: 088 - 005 6800 (kantooruren)
 • Maag-, darm-, en leverspecialist: 088 - 005 8888 via centrale (buiten kantooruren)
 • Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, via 088 - 005 6680
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: