1. Eisprongproblemen
Aandoening en behandeling
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Eisprongproblemen

Vrouwen met een regelmatige cyclus hebben ongeveer twaalf tot dertien keer per jaar een eisprong. Als de cyclus langer dan vijf tot zes weken duurt verrichten wij hormoononderzoek om te achterhalen wat de oorzaak is van de onregelmatige cyclus.

De menstruele cyclus is een nauw samenspel tussen de eierstokken en de hypofyse (een hormoonklier in de hersenen). Bij verstoring van de hormoonbalans kan een onregelmatige cyclus en het uitblijven van de eisprong het gevolg zijn. De meest voorkomende oorzaak van een onregelmatige cyclus is het Policysteus Ovarium Syndroom PCOS, (poli = veel, cysteus = bij echo-onderzoek zien we meerdere blaasjes in de eierstok). Bij een deel van de vrouwen met een onregelmatige cyclus is er ook sprake van een verhoogde hoeveelheid mannelijke hormonen in het bloed wat weer voor overbeharing kan zorgen.

Bij sommige vrouwen ontstaan ovulatie problemen door overgewicht. Deze vrouwen wordt geadviseerd af te vallen zodat de cyclus zich kan herstellen. Hiervoor kunnen wij u zo nodig naar de diëtiste verwijzen voor ondersteuning in het afvallen.

Bij problemen met de eisprong, ook wel ovulatiestoornis genoemd, kan de eisprong worden opgewekt. De bedoeling van de behandeling is om één eitje tot ontwikkeling te brengen dat vervolgens vrijkomt (ovulatie of eisprong) zodat het bevrucht kan worden en de vrouw zwanger wordt.

De kans op zwangerschap tijdens een behandeling met ovulatie-inductie is 15 tot 20 procent per behandeling waarbij een eisprong optreedt.

Voor wie is deze behandeling bedoeld?

  • Vrouwen met een onregelmatige menstruatiecyclus, bijvoorbeeld ten gevolge van het ‘Polycysteus Ovarium Syndroom’.
  • Vrouwen zonder menstruele cyclus als gevolg van te lage hormoonproductie in de hersenen: hypogonadotrope anovulatie.

Behandelingen

Hormoontabletten

Bij vrouwen met een onregelmatige cyclus schrijven we in eerste instantie tabletten voor. Clomifeencitraat-tabletten worden vanaf dag drie tot en met zeven van de cyclus ingenomen. Deze tabletten zorgen ervoor dat de hypofyse iets meer FSH hormoon gaat produceren om zodoende de eierstok te stimuleren tot het maken van een follikel. Soms worden er meerdere eitjes geproduceerd en is er na het gebruik van clomifeencitraat iets meer risico op het ontstaan van meerlingen. Soms is een tablet per dag niet voldoende, en proberen we alsnog de eisprong op gang te brengen door de dosering te verhogen tot maximaal drie tabletten per dag. Door bloedonderzoek en/of echo kunnen wij vaststellen of er daadwerkelijk een eisprong heeft plaatsgevonden.

Hormooninjecties

Als het niet lukt om een eisprong op te wekken met behulp van tabletten, kunt u behandeld worden met hormooninjecties of eventueel een LEO-behandeling (Laparoscopische Electrocoagulatie van het Ovarium).

Hormooninjecties bevatten FSH, het hormoon dat de eierstok aanzet tot het maken van eicellen. U krijgt van de verpleegkundige prikinstructies, waarbij u leert uzelf dagelijks dit hormoon toe te dienen. Wij zullen u precies vertellen hoeveel u van dit hormoon moet spuiten. Vanaf de derde cyclusdag tot aan de eisprong dient u zichzelf dagelijks dit hormoon toe. Om te onderzoeken of de eierstokken voldoende reageren zullen we u regelmatig voor echo- en bloedonderzoek op de polikliniek zien. Als uw eierstokken teveel of te weinig reageren passen we eventueel de dosering van de hormooninjecties aan. Als de eicel voldoende gerijpt is of als de ovulatietest aangeeft dat de eisprong aanstaande is, krijgt u nog een ander hormoon toegediend dat zorgt voor de eisprong.

Wij adviseren u om in de periode rondom de eisprong regelmatig gemeenschap te hebben. Als u drie weken na de eisprong nog geen menstruatie heeft gekregen, kunt u met behulp van een zwangerschapstest vaststellen of een zwangerschap tot stand is gekomen. Ook bij de behandeling met hormooninjecties is er een verhoogde kans op meerlingen.

LEO-behandeling

Bij een LEO-behandeling worden de eierstokken tijdens een kijkoperatie aangestipt met een hete naald. Na een LEO procedure is er bij een deel van de vrouwen een tijdelijk of langduriger herstel van de spontane cyclus te zien.

Bij sommige vrouwen is er in het verleden wel sprake geweest van een regelmatige cyclus, maar is de cyclus voortijdig gestopt. Bij deze vrouwen is er sprake van een voortijdige overgang. Helaas kunnen deze vrouwen niet met hormonen behandeld worden om de eisprong weer op gang te brengen. Voor deze vrouwen is eiceldonatie de enig overgebleven optie om nog zwanger te worden.

Onze specialismen

voor deze aandoening

Vruchtbaarheidsbehandelingen

De voortplantingsgeneeskunde is één van de bijzondere expertisegebieden van Rijnstate. Wij bieden alle vruchtbaarheidsbehandelingen, waarbij expliciete aandacht is voor uw persoonlijke situatie en wensen.