Specialismen
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Voortplantingsgeneeskunde

Voortplantingsgeneeskunde is onderdeel van het specialisme Gynaecologie. Mannen en vrouwen met een onvervulde kinderwens zijn welkom voor een gesprek over de kansen en mogelijkheden om zwanger te worden. We helpen u graag om een verstandige keuze te maken.

Wij zijn een enthousiast team bestaande uit drie in de fertiliteit gespecialiseerde gynaecologen, drie fertiliteitsartsen, zeven verpleegkundigen en twee secretaresses. Wij hebben jarenlange ervaring in fertiliteitsbehandelingen. Daarnaast wordt ons team ondersteund door twee maatschappelijk werkers, een klinisch psycholoog, twee seksuologen en uiteraard een fertiliteitslaboratorium.

Vruchtbaarheidsbehandelingen

U kunt bij Voortplantingsgeneeskunde van Rijnstate terecht als u probeert zwanger te raken en uw zwangerschap blijft gedurende een jaar uit. Dit komt ongeveer bij één op de vijf á tien paren voor.

Met vruchtbaarheidsonderzoeken proberen wij vast te stellen of u of uw partner verminderd vruchtbaar is en zo ja, wat de oorzaken daarvan zijn. Soms is er een duidelijke oorzaak voor verminderde vruchtbaarheid, soms is het een combinatie van factoren die een rol spelen. Het komt ook voor dat er geen duidelijke verklaring voor het uitblijven van een zwangerschap gevonden wordt. Het oriënterend fertiliteitsonderzoek neemt ongeveer één à twee maanden in beslag.

Na het onderzoek kunnen we u inzicht geven in uw spontane kans op zwangerschap en bespreken we of we met een vruchtbaarheidsbehandeling de kans op zwangerschap kunnen vergroten. Het kan zijn dat uw kans op een spontane zwangerschap zo hoog is dat we besluiten af te wachten. We spreken dan samen met u een termijn af waarin we afwachten. Bent u na dit termijn niet spontaan zwanger geworden, dan gaan we over tot een vruchtbaarheidsbehandeling. Het kan ook zijn dat we na het oriënterend fertiliteitsonderzoek meteen een behandeling adviseren, omdat uw spontane zwangerschapskans als laag wordt ingeschat.

Wij streven ernaar alle gesprekken bij dezelfde arts te laten plaatsvinden, zodat u altijd dezelfde contactpersoon heeft. Dit wordt door de meeste patiënten als erg prettig ervaren.

Tijdens ieder consult is aanwezigheid van beide partners gewenst, ook om zeker te weten dat beide partners achter de kinderwens behandeling staan. Beide partners krijgen een rekening van de consulten en/of behandelingen. Ook als er geen behandeling of onderzoek is gedaan, wordt er een rekening van het consult gedeclareerd.

Spermabank Rijnstate

Rijnstate Arnhem kent één van de eerste en grootste spermabanken van Nederland. Voor heteroseksuele stellen met vruchtbaarheidsproblemen, lesbische stellen of vrouwen zonder partner kan kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID) de vervulling van een langgekoesterde kinderwens betekenen.

Er is een tekort aan spermadonoren. Daarom is Rijnstate op zoek naar nieuwe donoren! Kijk voor meer informatie op www.rijnstate.nl/spermadonor.

Vergoeding

Tot en met uw 42e levensjaar worden de meeste behandelingen door uw verzekeraar vergoed. Wij adviseren u uw polisvoorwaarden na te kijken. Daarnaast heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Dat geldt ook voor uw partner.

Privacy

Wij slaan uw gegevens op in uw patiëntendossier. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling, mogen uw dossier inzien. Met externe zorgverleners waar u onder behandeling bent (denk aan verloskundigen of andere specialisten) delen we alleen noodzakelijke informatie. Lees meer over uw privacy:

Patiëntervaringen

Zwangere Linda Wernsen-Nijmeijer

In 2012 trouwde Linda Wernsen-Nijmeijer met haar man Henk. De twee hadden een kinderwens en hoopten snel zwanger te worden. Een jaar lang probeerden ze het op een natuurlijke manier, maar zonder resultaat. Uiteindelijk werd in Rijnstate bij Linda de diagnose endometriose gesteld.

Lees verder of Bekijk alle patiëntervaringen

Vruchtbaarheidsbehandelingen

Voortplantingsgeneeskunde is één van de bijzondere expertisegebieden van Rijnstate. Wij bieden alle vruchtbaarheidsbehandelingen aan met aandacht voor uw persoonlijke situatie en wensen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: