Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Bronchiolitis

Uw kind heeft bronchiolitis. Dit is een ontsteking van de kleine luchtwegen, veroorzaakt door een virus. Hier leest u meer over bronchiolitis. 

Wat is bronchiolitis? 

Bronchiolitis is een luchtweginfectie. De kleine luchtwegen (bronchiolen) die naar de longblaasjes lopen zijn ontstoken. Door de bronchiolitis ontstaat er zwelling van de slijmvliezen en veel slijmproductie. Als gevolg daarvan wordt de doorgang van de kleine luchtwegen nauwer en kan uw kind zich benauwd voelen. Er zijn meerdere virussen die bronchiolitis kunnen veroorzaken, de bekendste hiervan zijn het RS-virus en het Rhinovirus. Deze infecties komen het hele jaar voor.

Bij volwassenen en kinderen die ouder zijn dan twee jaar, veroorzaakt de infectie vaak niet meer dan een flinke verkoudheid of een griepje. Bij baby’s en kleine kinderen kan het virus zorgen voor een ontsteking van de kleine luchtwegen. Bronchiolitis komt zoveel voor, dat de meeste kinderen voor hun derde levensjaar een infectie hiermee hebben doorgemaakt. 

Kinderen die een groter risico hebben op het doormaken van een ernstige infectie zijn: 

 • Baby’s die te vroeg geboren zijn (voor 34 weken).
 • Baby’s jonger dan twee maanden.
 • Baby’s met een aandoening aan hart en/of longen.
 • Baby’s die worden blootgesteld aan sigarettenrook.

De infectie kan dan zo ernstig zijn, dat het nodig is uw kind op te nemen in het ziekenhuis.

Wat merkt u aan uw kind? 

In het begin lijkt het vooral op een ‘normale’ verkoudheid, met verschijnselen van hoesten, neusverkouden en weinig of geen koorts. Na verloop van tijd merkt u dat uw kind: 

 • Meer hoest, kortademig is
 • Een piepende ademhaling heeft
 • Vermoeid is
 • Slecht eet en drinkt
 • Een bleke gelaatskleur heeft
 • Braakt, door het vele hoesten en door de slijmvorming

Besmetting 

Virussen die bronchiolitis veroorzaken zijn erg besmettelijk. Het wordt overgedragen van mens op mens via vocht en slijm. Bijvoorbeeld door hoesten, niezen, via handen, speelgoed en door knuffelen. De besmettingskans is het grootst in ruimtes waar veel mensen bij elkaar zijn, bijvoorbeeld op scholen en kinderdagverblijven.
U kunt niet elke infectie voorkomen, wel kunt u de volgende dingen doen om de kans te verkleinen: 

 • Na ieder contact handen wassen.
 • Mensen met verkoudheidsklachten uit de buurt houden van uw kind.
 • Voorkomen dat uw kind aan sigarettenrook wordt blootgesteld.

Hoe behandelen we uw kind? 

De verpleegkundige legt uw kind op de afdeling aan een monitor, zo kunnen we de hartslag, ademhaling en het zuurstofgehalte (saturatie) in het bloed meten. Als de saturatie te laag is, krijgt uw kind extra zuurstof toegediend. Dit doen we door middel van een neusbril, een soort slangetje dat onder de neus van uw kind zit en waar de zuurstof doorheen gaat. De hoeveelheid zuurstof die door het slangetje naar uw kind gaat, hangt af van de saturatie die we meten. 

Om de neus van uw kind open te houden en de ademhaling gemakkelijker te maken, druppelen wij deze met zout water en Xylomethazoline. Hierdoor wordt het neusslijmvlies weer wat dunner. Soms kiezen we ervoor om uw kind met een verneveling luchtwegverwijdende of slijmoplossende medicijnen te geven. We doen dat met behulp van een vernevelaar. Dit vormt een fijne nevel die uw kind door een maskertje inademt.

Voeding
Als uw kind niet voldoende zelf kan drinken of als dit te veel energie kost, dienen we vocht toe via een sonde. Een sonde is een slangetje dat via de neus naar de maag loopt. Hiermee kan de verpleegkundige uw kind voeding geven, zonder dat uw kind hoeft te drinken. Als dit onvoldoende helpt, kan het nodig zijn om uw kind een infuus te geven. Zo kunnen we extra vocht toedienen via het bloed.

Onderzoeken
Als dat nodig is, voeren we soms meer onderzoeken uit. De arts of verpleegkundige legt u hier meer over uit.

Verdere behandeling
Een bronchiolitis kan vrij ernstig zijn. Uw kind kan uitgeput raken en krijgt steeds meer moeite met ademhalen. In een enkel geval is het nodig om het kind tijdelijk te ondersteunen met ademen. Dit gebeurt met behulp van een beademingsapparaat (Optiflow). In Rijnstate kunnen we kinderen niet langdurig beademen. Als beademing nodig is plaatsen we uw kind daarom over naar een Intensive Care voor kinderen in een academisch ziekenhuis.

Wanneer mag uw kind naar huis? 

Uw kind mag naar huis als hij of zij geen moeite meer heeft met ademhalen, geen extra zuurstof meer nodig heeft en weer voldoende zelf kan drinken.

Na het doormaken van een bronchiolitis, kan uw kind nog enkele weken blijven hoesten. Het virus blijft ook nog enkele weken aanwezig in het neusslijmvlies. We adviseren om voorzichtig te zijn in het contact met andere kleinere kinderen in deze periode.

Controle op de polikliniek
Als dat nodig is maken we een afspraak op de polikliniek met u en sturen die naar u op.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: