Beenmergpunctie
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Het onderzoek

Hoe verloopt het onderzoek? 

Voor het onderzoek gaat u op uw linkerzij liggen, als dat mogelijk is. In sommige gevallen vraagt uw arts u om op uw buik te gaan liggen. Uw arts bepaalt de plaats waar de punctie plaatsvindt. Uw huid en het bot worden plaatselijk verdoofd. Tijdens het onderzoek vertelt uw arts u stap voor stap hoe het onderzoek gaat verlopen. Tijdens het onderzoek wordt de arts ondersteund door een assistente. Deze assistente is er ook om u waar nodig te ondersteunen.

Nadat uw huid is verdoofd, wordt met een naald het beenmerg aangeprikt. Hierna wordt vloeibaar beenmerg opgezogen. Dit kan gevoelig zijn. Vervolgens wordt er een pijpje bot (beenmerg) verwijderd. 
Het wondje wordt verbonden. Hierna gaat u vijf tot tien minuten op uw rug liggen zodat het wondje dicht kan gaan.
Het hele onderzoek duurt ongeveer dertig minuten.

Na het onderzoek 

Het pijpje bot (beenmerg) en het vloeibaar beenmerg wordt in potjes gedaan en naar het laboratorium gebracht voor onderzoek.

Het is belangrijk om uw huid ongeveer 24 uur na het onderzoek droog te houden. Laat al die tijd ook de pleister zitten.
Het is mogelijk dat u een paar dagen een beurs gevoel houdt op de punctieplaats. Bij pijnklachten mag u paracetamol gebruiken (maximaal vier maal daags 2 stuks á 500 mg).

Contact opnemen

Bel de polikliniek bij toenemende zwelling, een bloeding of heftige pijn. Dit komt echter zelden voor.

Uitslag 

Voordat we het materiaal kunnen onderzoeken, wordt het eerst ontkalkt. Dat duurt een week á anderhalve week. Het materiaal wordt hierdoor zacht en dan kan het gesneden worden. Vervolgens wordt het bekeken onder de microscoop. In een vervolgafspraak bespreekt uw arts de uitslag met u.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: