Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Beenmergpunctie

Uw arts heeft voor u een beenmergonderzoek (beenmergpunctie) aangevraagd. Hier leest u meer over dit onderzoek.

Wat is een beenmergpunctie? 

Beenmerg is de ‘fabriek’ van het bloed. Bij een beenmergpunctie wordt er een beetje beenmerg opgezogen. Een beenmergonderzoek wordt vooral gedaan om afwijkingen in uw bloed aan te tonen. Uw arts heeft met u besproken wat de specifieke reden is om dit onderzoek bij u te doen.

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Als eerste wordt er vloeibaar beenmerg opgezogen en vervolgens wordt er een pijpje bot (beenmerg) verwijderd. De heup is de meest geschikte plaats om dit te doen, omdat het bekken vlak onder de huid ligt. Een punctie uit de heup heet een cristapunctie.
Er worden ook beenmergpuncties uit het borstbeen gedaan. Dit noemen we een sternumpunctie.

Uw arts bespreekt met u wat bij u de meest geschikte plaats is om een beenmergpunctie te doen.

Voorbereiding 

Er is geen specifieke voorbereiding nodig voor dit onderzoek. Als u antistollingsmedicijnen gebruikt, dan moet u daar mogelijk enkele dagen van tevoren mee stoppen. Het is belangrijk dat u hierover overlegt met uw behandelend arts. Zeg het ook tegen uw arts als u overgevoelig bent voor pleisters, chloorhexidine of lidocaïne. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: