Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Anesthesie bij kinderen

Binnenkort moet uw kind een operatie ondergaan onder narcose. Lees deze informatie goed door, dan weten u en uw kind wat er gaat gebeuren. Een afspraak maken met een medisch pedagogisch zorgverlener van het Kindercentrum om een voorlichtingsfilm te bekijken en uw kind eventueel te laten oefenen met het ‘narcosekapje’ is ook mogelijk: telefoonnummer 088 - 005 8915.

Pre-operatieve screening 

Als uw kind wordt geopereerd, wil de anesthesist hem of haar eerst nog zien. Bij een geplande opname gebeurt dit op de Pre-operatieve Screening (POS). Hier wordt gekeken of uw kind de operatie goed en veilig kan doorstaan en kunt u aanvullende vragen stellen. Tijdens de POS vraagt de anesthesist u als ouder/verzorger om toestemming voor de anesthesie volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Bij een spoedopname spreekt de anesthesist u en uw kind meestal vlak voor de operatie in het operatiekamercentrum.

Eten en drinken voor de operatie 

Het is belangrijk dat uw kind voor de operatie nuchter is. Met nuchter bedoelen we dat de maag leeg is. De belangrijkste reden voor het nuchter zijn is om de kans op verslikken, verstikking en/of longontsteking doordat de maaginhoud in de luchtwegen komt, zo klein mogelijk te maken. Uw kind mag vanaf 6 uur voor de ingreep niet eten, maar wel heldere vloeistoffen drinken. Heldere vloeistoffen verdwijnen namelijk zeer snel uit de maag. Wij vinden het belangrijk dat uw kind wel heldere vloeistoffen drinkt. Biedt u hem bij voorkeur een drankje met (vruchten)suiker aan omdat door lang nuchter zijn het suikergehalte in het bloed kan dalen.

Hieronder vindt u de instructies met betrekking tot het nuchter zijn. Wij verzoeken u om hier niet van af te wijken.

Leeftijd

Voeding

Heldere vloeistof*

Zuigelingen tot 6 maanden

Borstvoeding mag u geven tot 4 uur voor de narcose of sedatie.

Actief aanbieden tot 2 uur voor de narcose of sedatie.

Zuigelingen vanaf 6 maanden

Borstvoeding mag u geven tot 6 uur voor de narcose of sedatie.

Actief aanbieden tot 2 uur voor de narcose of sedatie.

 

Kind tot en met 18 jaar

Eten mag tot 6 uur voor de narcose of sedatie. Hier vallen ook niet-heldere dranken/melkproducten onder.

Actief aanbieden tot 2 uur voor de narcose of sedatie.

 

Aanvullend op bovenstaande geldt dat alle kinderen (ongeacht de leeftijd) tussen 2 uur voor de narcose/sedatie en de daadwerkelijke narcose/sedatie tot 3 ml/kg per uur heldere, vloeibare dranken mogen drinken. Het aanbod van helder, vloeibaar drinken (3 ml/kg per uur) stopt zodra de patiënt op de afdeling wordt opgeroepen voor de narcose/sedatie.

*Heldere vloeibare dranken die u kunt geven zijn:

 • Dranken die geen koolzuur bevatten
 • Water
 • Thee
 • Heldere appelsap
 • Heldere limonade siroop (Roosvicee toegestaan)
 • Waterijsjes
 • Nutricia preop (volwassenen)

Let op: als u zich niet aan deze voorschriften houdt, gaat de operatie niet door omdat er anders gevaarlijke complicaties kunnen optreden.

Voorbereiding voor de operatie 

Kinderen: 

 • Sieraden, piercings, kunstnagels, contactlenzen, make-up, haarspeldjes en nagellak verwijderen
 • Lang haar vast: lange haren in vlecht of vastzetten met een bandje (geen metaal).

Ouders:

 • Zichtbare sieraden en piercings verwijderen, als u mee naar de operatie gaat.

Narcose 

Tijdens de narcose wordt uw kind in diepe slaap gebracht, zodat hij of zij niets van de operatie merkt. Uw kind wordt weer wakker als de operatie achter de rug is en zal zich niets van de operatie kunnen herinneren. In een aantal gevallen kunnen u en uw kind kiezen tussen narcose door middel van een prikje of een kapje:
Voor kleine kinderen, van baby tot ca. vijf á zes jaar wordt vaak gekozen voor een narcose die begint met een kapje. Via het kapje voor de neus/mond ademt uw kind anesthesiedampen in, die ervoor zorgen dat uw kind in slaap valt. Tijdens het in slaap vallen kan een kind soms ongecontroleerde bewegingen maken met armen, benen en ogen. Dit is heel gewoon en niet zorgwekkend.

Om veiligheidsredenen krijgen kinderen vaak alsnog een infuusnaaldje als ze onder narcose zijn. Hoe groter een kind is, hoe langer het duurt voordat een kind in slaap valt. Die fase van in slaap vallen kan soms voor een kind onaangenaam zijn. Daarom krijgen grotere kinderen en ook kinderen die niet nuchter zijn, het narcosemiddel meestal via een infuusnaaldje toegediend. Bij narcose met een prikje wordt er eerst verdovende crème op de hand/arm aangebracht. Hierdoor is de prik minder pijnlijk.

Bij sommige operaties is het mogelijk uw kind, terwijl het onder narcose is, een plaatselijke verdoving te geven. Dan doet de operatiewond bij het ontwaken minder pijn. Als een plaatselijke verdoving mogelijk is, is dat tijdens het gesprek met de anesthesioloog met u besproken. In het algemeen is het mogelijk uw kind te begeleiden tot het onder narcose is. In sommige gevallen is dit in verband met de veiligheid niet mogelijk. De anesthesioloog beslist dit.

Tijdens de operatie is er altijd een anesthesiemedewerker of anesthesioloog aanwezig. Deze controleert de hartslag, bloeddruk en ademhaling van uw kind. Na de operatie, als uw kind op de uitslaapkamer is, mag een van de ouders/begeleiders bij het kind aanwezig zijn.

Let op! 

Als de volgende situatie zich voordoet, moet u contact opnemen met de afdeling Opname van het ziekenhuis. Het kan zijn dat de operatie moet worden uitgesteld: 

 • als uw kind op de dag van opname of operatie ziek is en/of koorts heeft (meer dan 38°C);
 • als de operatie gepland is binnen twee dagen na inenting voor DKTP / HIB / meningokokken/pneumokokken of binnen twee weken na BMR-inenting;
 • als uw kind in de drie weken vóór de operatie in contact is geweest met een kinderziekte die het zelf nog niet gehad heeft (bijvoorbeeld waterpokken).

Opmerking 

Rijnstate is een opleidingsziekenhuis. U komt daarom zowel anesthesiologen als anesthesiologen in opleiding tegen. Het kan voorkomen dat degene die de verdoving toedient, iemand anders is dan de persoon die u tijdens het Preoperatieve Spreekuur heeft gesproken.

Heeft u vragen? 

U kunt bellen met telefoonnummer 088 - 005 6172. Met vragen over de operatie kunt u contact opnemen met uw specialist. 

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: