Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Afdeling Hartziekten

U bent opgenomen op de afdeling Hartziekten. Hier vindt u informatie over de afdeling en leest u wat u kunt verwachten. Ook worden de diverse medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn, aan u voorgesteld.

De afdeling

De afdeling Hartziekten bestaat uit twee vleugels. Hartziekten is een specialisme dat zich richt op patiënten met hartklachten. U verblijft op deze afdeling voor revalidatie na een hartinfarct of hartoperatie. Verder komen patiënten voor onderzoek en behandeling van pijn op de borst, hartfalen en observatie van het hartritme naar de afdeling.

Medewerkers op de afdeling

Op de afdeling Hartziekten zijn cardiologen, arts-assistenten, de physician assistant, verpleegkundigen, verpleegkundigen in opleiding, serviceassistenten, facilitair assistenten en afdelingssecretaressen werkzaam.

Specialisten
Het medisch behandelteam bestaat uit cardiologen, arts-assistenten, de physician assistant en zo nodig andere specialisten. De cardiologen werken nauw met elkaar samen. Hierdoor kunnen zij een continue kwaliteit van zorg en optimale behandeling garanderen. De cardioloog die u behandelt draagt de eindverantwoordelijkheid over de medische zorg. Het kan voorkomen dat een onderzoek en/of behandeling door andere specialisten wenselijk is. Deze worden dan door uw cardioloog in consult geroepen. Zij adviseren uw behandelend cardioloog over bepaalde aspecten van uw ziekte of algehele toestand. Soms dragen zij zorg voor een deel van de behandeling. Het is zelfs mogelijk dat uw cardioloog de behandeling in zijn geheel overdraagt aan de andere specialist. Dit gebeurt uiteraard in overleg met u. Het gevolg kan zijn dat u naar een andere afdeling wordt overgeplaatst.

Arts-assistenten en physician assistant
Zij hebben de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de medische zorg op de afdeling, onder leiding van de cardioloog.

Afdelingshoofd
De afdeling Hartziekten staat onder leiding van een verpleegkundig afdelingshoofd. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid over de verpleegkundige zorg op de afdeling en het afdelingsbeleid. Twee vakinhoudelijke senior verpleegkundigen ondersteunen het afdelingshoofd.

Verpleegkundigen
De verpleegkundigen op de afdeling Hartziekten werken volgens het systeem van patiëntgerichte verpleging. Dit betekent dat een verpleegkundige in een dienst verantwoordelijk is voor alle zorg rond de patiënten die hem of haar zijn toegewezen. Op het bord in de gang kunt u zien welke verpleegkundige voor u verantwoordelijk is. De verpleegkundigen overleggen dagelijks met elkaar en met de artsen. Zo is elke verpleegkundige die u verpleegt goed op de hoogte van uw gezondheidstoestand. Met vragen kunt u terecht bij de verpleegkundige die verantwoordelijk is voor uw kamer.

Afdelingssecretaresses
Zij verzorgen de medische administratie van de afdeling. In verband met het verwerken van opdrachten hebben zij toegang tot uw elektronisch dossier.

Service-assistenten
De service-assistenten verzorgen het eten en drinken op de afdeling. Zo delen zij onder andere de menukaarten uit waarop u uw keuze kunt aangeven. Heeft u wensen, vragen of klachten over voeding, dan kunt u bij hen terecht. Binnen Rijnstate gaat het personeel uiterst zorgvuldig om met het eten dat u krijgt. Zij houden zich aan alle regels die hiervoor zijn opgesteld. Meegebrachte etenswaren of dranken kunt u voorzien van uw naam, kamernummer en datum in de patiëntenkoelkast laten plaatsen.

Facilitaire assistenten
De facilitaire assistenten houden de afdeling schoon en maken de bedden op van de patiënten die uit bed mogen.

Fysiotherapeuten
Als dat nodig is komt de fysiotherapeut bij u op de afdeling om uw revalidatie te begeleiden.

Artsenvisite

Dagelijks bespreken de arts-assistenten, de physician assistant en verpleegkundigen uw situatie, waarna zij de bijzonderheden met u aan bed komen bespreken. Daarnaast loopt de cardioloog twee keer per week visite. De visite is voor u het moment om vragen te stellen over uw behandeling. Als u (nieuwe) lichamelijke klachten heeft, horen de artsen of verpleegkundigen dit graag van u. Waarschuw direct de verpleegkundige als u acute klachten heeft, zoals pijn op de borst.

Omdat de cardiologen over de afdelingen rouleren, kan het voorkomen dat u niet uw eigen cardioloog spreekt. Bij ontslag plannen we een afspraak bij uw eigen cardioloog. In het weekend, 's avonds en 's nachts heeft een van de cardiologen dienst, terwijl een van de arts-assistenten in het ziekenhuis aanwezig is voor de opvang van acute problemen.

Gesprek met de arts/verpleegkundige

Voor een persoonlijk gesprek met de arts, bijvoorbeeld samen met uw familie, kunt u een afspraak maken via de verpleegkundige. De arts-assistent of physician assistant voert deze gesprekken doorgaans.

Onderzoeken

Om het herstel van uw hart te controleren wordt er regelmatig een hartfilmpje gemaakt of bloed geprikt. Dit gebeurt op de afdeling. Voor eventuele andere onderzoeken wordt u door de medewerkers van het patiëntentransport naar de betreffende afdeling gebracht.

Telemetrie

Soms is het wenselijk dat uw hartritme geobserveerd wordt. U wordt dan via vijf plakkers en snoertje aangesloten op een kastje. Dit kastje is een zender die uw hartritme registreert en doorzendt aan de monitor bij de verpleegpost. Zo kunnen de verpleegkundigen 24 uur per dag uw hartritme observeren. Deze manier van hartritme-observatie noemen we telemetrie.

Bereik van het kastje
Via de antennes aan het plafond worden de signalen verzonden naar de monitor. Gaat u buiten de afdeling Hartziekten, dan bent u niet meer in beeld. Blijf daarom op de afdeling. U kunt wel gebruik maken van de recreatieruimte en in vleugel 2 en 3 rondlopen. De monitor bij de verpleegpost is zo afgesteld dat bij veranderingen van het hartritme en bedreigende ritmestoornissen een alarm gegeven wordt. Zo kunnen we direct en adequaat reageren bij mogelijke problemen.

Er zijn verschillende redenen om iemand aan de telemetrie te leggen voor observatie. Dit verschilt per patiënt. Daarom werken we met telemetrie code 1 en code 2.

Code 1: Bewaking
Dit houdt in dat vooral de bewaking van uw hartritme voorop staat. U mag niet afgekoppeld worden van het kastje. Daardoor kunt u tijdelijk niet douchen. Als u voor onderzoek naar beneden gaat, gaat er een verpleegkundige en een bewakingsmonitor met u mee.

Code 2: Observatie
Hier staat voornamelijk de observatie van uw hartritme centraal. Als u wilt douchen, moet u dit even melden aan de verpleging zodat zij u tijdelijk kunnen afkoppelen en na het douchen gelijk weer kunnen aansluiten. Mocht u voor onderzoek naar beneden moeten, dan wordt uw kastje tijdelijk even op de stand-by gezet totdat u weer terug bent. Het is niet de bedoeling dat u de telemetrie stand-by zet om met bezoek naar beneden te gaan.

Bezoek

Kijk voor de actuele bezoektijden van onze afdeling op www.rijnstate.nl/bezoektijden

Contactpersoon

Voor het contact met het ziekenhuis vragen we aan u om een contactpersoon aan te wijzen. De contactpersoon kan bellen met de betreffende afdeling voor informatie, bij voorkeur tussen 11.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 15.00 uur. We vragen u ook om twee telefoonnummers op te geven van contactpersonen die in voorkomende gevallen door verpleegkundigen kunnen worden gebeld. Als in uw situatie grote veranderingen optreden, brengen we deze contactpersonen op de hoogte.

Nazorg

Het kan zijn dat u na ontslag verpleegkundige zorg nodig heeft. Al tijdens uw opname bespreken we dit met u. Zo nodig wordt de transferverpleegkundige ingeschakeld. Niet-verpleegkundige zorg moet u zelf regelen.

Naar huis

De verpleegkundige bespreekt met u wanneer en hoe laat u naar huis mag. Dit is meestal rond 11.00 uur in de ochtend. Als u naar huis gaat, krijgt u eventueel informatie mee die past bij uw aandoening. Recepten voor uw medicijnen worden naar de poli-apotheek of uw eigen apotheek gemaild. U kunt uw medicijnen daar ophalen. Eventuele poliklinische afspraken krijgt u thuisgestuurd. Als u medicijnen gebruikt waarbij de trombosedienst uw bloed moet controleren, dan wordt de trombosedienst hierover door de arts geïnformeerd.

Vragen en opmerkingen

De medewerkers van de afdeling Hartziekten willen goede zorg verlenen naar uw tevredenheid. Als u vragen heeft, beantwoorden zij deze graag. Heeft u suggesties of klachten, maakt u deze zo mogelijk direct kenbaar aan de medewerkers van de afdeling of degene die het betreft. Zij kunnen dan proberen er iets aan te doen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: