Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Afasie

Afasie is een taalstoornis die door hersenschade kan ontstaan. Iemand met afasie heeft moeite met het uiten van de taal. Soms ook met het begrijpen van de taal. Hier leest u wat afasie is. Ook vindt u adviezen en tips over hoe u kunt omgaan met iemand met afasie. Voor de leesbaarheid spreken we hier in hij-vorm, maar het kan natuurlijk ook om een ander geslacht gaan.

Wat is afasie? 

Afasie is een taalstoornis die vaak plotseling optreedt door een probleem in de hersenen. Meestal gaat het om een beroerte, een hersentumor of een ongeval.

Afasie kan verschillen in ernst en in vorm. De ernst van afasie verschilt per persoon. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld af en toe niet op het goede woord komen. Anderen kunnen het moeilijk vinden om taal te begrijpen. Of ze spreken nog maar enkele woorden.

Gevolgen van afasie 

Iemand met afasie kan moeite hebben met verschillende onderdelen van de taal.

Begrijpen 

Soms worden woorden niet meer begrepen, soms zijn er alleen problemen bij het begrijpen van zinnen. Als het begrijpen erg moeilijk gaat, kan een gesprek voeren moeilijk zijn.

Lezen 

Er kunnen ook problemen zijn op het gebied van lezen. Soms lukt het niet om de letters te herkennen of lukt het niet om te begrijpen wat er staat. Hierdoor lukt het bijvoorbeeld niet om de krant of een kaartje te lezen, of de ondertiteling van de televisie te begrijpen.

Spreken 

Een veelvoorkomend kenmerk van een afasie is dat iemand moeite heeft om de woorden te vinden. Iemand met afasie kan tijdens het spreken de volgende problemen hebben: 

  • niet meer kunnen praten of slechts enkele woorden kunnen zeggen;
  • iets duidelijk willen maken, maar heel lang moeten zoeken naar het juiste woord;
  • iets proberen te zeggen, maar alleen maar onbegrijpelijke woorden kunnen uiten;
  • alleen korte zinnen kunnen maken of fouten maken bij het vormen van zinnen.

Schrijven

Als een woord zeggen moeilijk is, is opschrijven vaak ook lastig. De problemen bij het spreken zie je vaak terug in het schrijven.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: