Specialismen
Logopedist en patient onderzoek laptop

Logopedie

Een ziekte, beroerte, operatie of ontwikkelingsstoornis kan problemen veroorzaken met uw taal, spraak, stem of slikken. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met een taalstoornis na een herseninfarct of een stemprobleem bij een verkeerd stemgebruik. In zulke gevallen verwijst uw (huis)arts u door naar de logopedist.

Logopedisten zijn deskundig op het gebied van communicatie- en slikproblemen. De logopedist brengt problemen op het gebied van adem, stem, spraak, taal, mimiek, kauwen en slikken in kaart. Daarnaast beoordeelt de logopedist of verdere behandeling plaats moet vinden en geeft zo nodig advies.

Wanneer wordt logopedie ingeschakeld?

Uw huisarts of behandelend specialist kan de afdeling Logopedie inschakelen bij de volgende problemen:

  • slikproblemen bij volwassenen;
  • voedingsproblemen bij kinderen;
  • communicatieproblemen;
  • ademproblemen of dysfunctioneel ademen;
  • aandoeningen in de gelaatsspieren;
  • stemproblemen;
  • begeleiding van patiënten met tracheacanules (een buisje in de luchtpijp om door te ademen).

Als u bent opgenomen in het ziekenhuis, kan een logopedist betrokken worden bij uw behandeling. Dit gebeurt door uw medisch specialist. De logopedisten bezoeken dagelijks de verpleegafdelingen om patiënten te begeleiden met bovengenoemde problemen. Hoe vaak een logopedist een patiënt begeleidt, is afhankelijk van de ernst van het probleem en de snelheid van uw herstel.

Poliklinisch onderzoek en/of behandeling

Als u niet bent opgenomen in het ziekenhuis, kunnen we u toch onderzoeken en/of behandelen op de afdeling Logopedie. Uw medisch specialist verwijst u dan door naar de afdeling Logopedie. Dit geldt bijvoorbeeld voor patiënten met stemproblemen, slikproblemen, geriatrische aandoeningen, ziekte van Parkinson, kinderen met voedingsproblemen en kinderen voor het Follow-upspreekuur.

Poliklinische revalidatie

Binnen Rijnstate is er een behandelteam Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB) van Klimmendaal revalidatiespecialisten. Bij neurologische aandoeningen kan de revalidatiearts een poliklinische revalidatiebehandeling in gang zetten, waarbij u behandeld wordt door een multidisciplinaire team. Dit team bestaat uit een logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut en een maatschappelijk werker. Uw revalidatiearts bepaalt welke discipline het beste past bij uw behandeling.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: