Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Fibroadenoom in de borst verwijderen

Uw arts heeft met u besproken dat we een fibroadenoom gaan verwijderen op de afdeling Radiologie (route 60!) van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

 • Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. Lees daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.
 • Wilt u ons zo spoedig mogelijk laten weten als het onderzoek niet door kan gaan?

Doel van de procedure

Tijdens het onderzoek wordt onder echogeleide met behulp van een vacuümnaald een goedaardig “knobbeltje” (een fibroadenoom) weggehaald uit uw borst.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Voorbereiding

 • Als u een stollingsziekte heeft: bespreek dit van te voren met uw behandelend arts.
 • Als u antistollingsmedicatie gebruikt: bespreek met uw behandelend arts of u tijdelijk met antistollingsmedicatie moet stoppen en of u maximaal 24 uur voor het onderzoek bloed moet laten prikken.
  • Andere medicijnen kunt u blijven gebruiken zoals u gewend bent.
 • Omdat het onderzoek pijnlijk kan zijn kunt u voorafgaand aan dit onderzoek eventueel twee tabletten paracetamol van 500mg innemen.
 • Op de dag van het onderzoek geen bodylotion, zinkzalf, crème of talkpoeder op de borst gebruiken. Deodorant is wel toegestaan.
 • Draag een stevige BH: dit geeft steun na afloop van het onderzoek.
 • Voor dit onderzoek mag u eten en drinken zoals u gewend bent.
 • Neem een actueel medicatie-overzicht mee naar het ziekenhuis.

Begeleiding

 • Vraag of iemand met u mee kan komen naar het ziekenhuis. Na afloop van het onderzoek mag u niet zelf naar huis rijden.

Het onderzoek

 

Veiligheidscheck

Om het onderzoek veilig te kunnen uitvoeren zullen we voor de start van het onderzoek navragen of er verhoogde kans is op het ontstaan van bloedingen. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan kan het zijn dat het onderzoek wordt uitgesteld.

Het onderzoek

Voor het onderzoek ligt u op de rug op een onderzoekstafel. Eerst zal de radioloog met behulp van echografie het fibroadenoom in uw borst opzoeken. Daarna wordt de borst steriel afgedekt, zodat er steriel gewerkt kan worden en we infecties zo veel mogelijk proberen te voorkomen.
Na het desinfecteren van de huid krijgt u een injectie in de borst voor de plaatselijke verdoving. In de huid wordt een klein sneetje gemaakt, waardoor de holle (dikke) naald wordt ingebracht. De radioloog kijkt met behulp van echografie of de naald op de goede plaats ligt. Vervolgens wordt het fibroadenoom reepje voor reepje verwijderd met een soort vacuümzuigertje. Dit geeft een soort zoemend geluidje.
Soms wordt er een klein markertje achtergelaten op de plek waar de afwijking heeft gezeten.

Er ontstaat vrijwel altijd een bloeduitstorting in het gebied waar het biopt genomen is. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen wordt het gebied na afloop van de behandeling tenminste 10 minuten dichtgedrukt. Het wondje wordt met hechtstrips dichtgeplakt en verbonden. Soms wordt een hechting aangebracht.
De borst kan nadat de verdoving is uitgewerkt nog pijnlijk en gevoelig blijven.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Nazorg na het onderzoek

De volgende adviezen dient u na het onderzoek in acht te nemen:

 • na afloop van het onderzoek niet zelf naar huis rijden in de auto
 • de eerste 24 uur na het onderzoek:
  • niet douchen of baden. Na die eerste 24 uur kunt u douchen met pleisters. Als de pleisters los raken hoeft u geen nieuwe aan te brengen
  • draag een stevige BH, ook tijdens de nacht
  • om nabloeding te voorkomen geen zware arbeid verrichten, niet zwaar tillen of intensief sporten.
 • na 3 dagen de hechtpleisters verwijderen

Complicaties

U kunt last hebben van het wondje en er kan een blauwe plek ontstaan. Dit kan pijnlijk zijn maar verdwijnt na enkele dagen.

 • Om zwelling te voorkomen en eventuele pijn te verzachten kunt u koude kompressen op de borst leggen.
 • Tegen de pijn kunt u paracetamol innemen (4x daags 1000 mg)

Op de prikplek kan ook een bloeding of een ontsteking ontstaan.

Nabloeding:

Er is een geringe kans op het ontstaan van een bloeding op de plaats waar geprikt wordt.

Infectie:

De behandeling vindt plaats onder steriele omstandigheden. Dit betekent dat de punctieplaats voor start van de procedure ruim wordt gedesinfecteerd en dat er steriele materialen worden gebruikt. Het risico op een eventuele infectie is klein.

De klachten die kunnen duiden op een bloeding of ontsteking zijn:

 • Duizelig worden of “zich niet goed voelen”
 • Ernstige pijn, met name rondom de prikplek
 • De prikplek wordt rood, warm of erg dik
 • Meer dan 38 graden koorts

Als u in de uren/dagen na de behandeling één van de bovenstaande klachten krijgt, neemt u dan direct contact met ons op.

 • Tijdens kantooruren belt u de mammacare verpleegkundige, tel. 088 – 005 6702.
 • Buiten kantoortijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem (tel. 088 – 005 6680).

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Mogelijke complicaties

Complicaties zijn benoemd in het hoofdstuk Nazorg.

Echografie

Voor een echo-onderzoek worden geluidsgolven gebruikt, die we niet kunnen horen. Het onderzoek is onschadelijk.

Zwangerschap en borstvoeding

Bespreek (eventuele) zwangerschap en borstvoeding met uw behandelend arts.
Op zich is echografie geen probleem maar de punctie kan wel nadelig zijn voor uw ongeboren kindje of de borstvoeding.

Uitslag

Het weggenomen weefsel wordt naar het laboratorium gestuurd. De uitslag gaat naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.
Tijdens deze afspraak wordt ook het wondje geïnspecteerd en de eventuele hechting verwijderd

Enkele dagen na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als de behandeling niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie.
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: